This is Europe lyfter svenska konsumenters intresse för lokal mat

13 oktober, 2021

23 september 2021 hölls FN:s toppmöte om framtidens hållbara livsmedelssystem. Världens länder har engagerat sig och gett inspel till fem olika spår som sammanställts med exempel på åtgärder som bör prioriteras. Ett område tittar särskilt på hur vi ställer om till mer hållbara konsumtionsmönster. I rapporten pekas bland annat på vikten av att minska avståndet mellan producent och konsument genom kortare handelskedjor. Idag släpper EU:s regionalstödsprogram Interreg del tre i poddcasten "This is Europe" som tar upp exempel som gynnar lokala producenter genom kortare handelskedjor. I podden lyfts svenska konsumenters ökade vilja att handla lokal mat.

This is Europe del 3: Feeding our future generations.

Programmet, som producerats i Storbritannien, lyfter fram tre europeiska exempel i poddcasten "Feeding our future generations". Alltså konkreta initativ som fått stöd genom Interregs regionalfondsprogram. Ett av dem är Interreg North Sea Region-projektet REFRAME med exempel från Västsverige. Det pågår en svensk revolution som inneburit en ökad efterfrågan på lokalproducerade högkvalitativa livsmedel, menar man. Vi får höra hur Lokalproducerat i Väst genom REFRAME kunnat öppna vägen till butikshyllan för flera småskaliga producenter. Genom finansiellt stöd från EU kan Västra Götaland visa flera exempel där producenter kunnat skala upp sin verksamhet och med rådgivningsinsatser fått dem att se potentialen i nya affärsupplägg, inte minst under coronapandemin.

Mattias Hjortenhed, Lokalproducerat i Väst, med erfarenhet från dagligvaruhandel har varit rådgivare till många småskaliga västsvenska producenter. Det har handlat om att synliggöra mångfalden av lokala produkter för de stora svenska dagligvarukedjorna genom mässor och demonstrationer i butik. Producenterna har också fått stöd i logistikupplägg och prissättningsmodeller. Det har även gjorts insatser för att erbjuda lokala delikatesser till konsument genom ett gemensamt varumärke. En ökad öppenhet gällande ursprung och hantering av råvaran är ett mervärde som konsumenten är beredd att betala för. Detta har gjort att butiksinnehavare i större utsträckning än tidigare efterfrågat mer lokala livsmedel.

Konsumentens ökade medvetenhet ger nya utmaningar. Dagligvarukedjorna har redan börjat ställa krav kopplat till miljö- och klimatpåverkande faktorer. Genom kompetenshöjande insatser inom ramen för REFRAME har producenter gjorts påminda om deras eget klimatavtryck och hur de kan arbeta för att minska det. Detta öppnar nu upp för fler samarbeten som skulle kunna röra samproduktion, logistiksamordning.

Partners i REFRAME:s svenska pilot arrangerar under hösten 2021 en temaserie kallad Alternativa Korta Matkanaler. Lokalproducerat i Väst tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland och Agroväst gör fyra lokala nedslag inom fyra olika branscher kopplat till småskalig livsmedelsproduktion.

Inspirationsträffarna ska ge nya idéer kring samarbeten lokalt, lyfta aktuella affärsmöjligheter och visa goda exempel. Första evenemanget riktade sig till trädgårdsodlare med intresse för andelsjordbruk. Kommande evenemang belyser branscherna viltkött, ägg och mejeri samt gröna proteiner. Evenemangen görs i samarbete med Agroväst Gröna Möten.

FN:s rapport Food system summit Shift to sustainable and healthy consumption patterns

Ulrika Åkesson
Text och bild

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram