Nyheter

Gröna Möten - kommande evenemang för augusti
18 juli, 2022

  Klimatfrågor lamm - INTERNORDEN InterNorden är ett informellt nordiskt nätverk som är öppet för lammproducenter, forskare, rådgivare, veterinärer med flera fårintresserade. Från lunchtid den 12 augusti till eftermiddagen den […]

Läs mer
Alternativa korta matkanaler
5 juli, 2022

Alternativa korta matkanaler Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en […]

Läs mer
Samarbete över gränser i Interreg ÖKS projekt!
6 april, 2022

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende […]

Läs mer
Demo av biogastraktor på Halla Gård
11 mars, 2022

En förmiddag med fokus på biogasens möjligheter. Ett tjugotal deltagare träffades på Halla Gård i Edsvära där flera spännande talare berörde biogasens möjligheter ur flera olika perspektiv. Det bjöds även […]

Läs mer
Linser och Quinoa i växtföljden
10 mars, 2022

Under en digital eftermiddag delade rådgivare och experter med sig av sin kunskap och samlade erfarenhet. Deltagarna fick även en allmän introduktion till ytterligare några av framtidens potentiella proteingrödor. Ett […]

Läs mer
Beslutsstöd i odlingen
22 februari, 2022

Har du någon gång sett en fotbollsmatch genom ett sugrör? Ungefär så kan det vara att fatta bra beslut utan att ha en helhetsbild och rätt ingående data. Det perspektivet […]

Läs mer
Fokus på vallbaserad produktion
21 februari, 2022

Deltagarna i evenemanget "Vallbaserad produktion när insatsmedlen är dyra" fick dragningar om vinsten/förlusten med en minskad gödsling i vallen och hur andelen klöver från vallen kan ökas. Resonemang fördes kring […]

Läs mer
Tips! ERFA-träff med rådgivare och kollegor
4 februari, 2022

Nu finns möjlighet att få en erfarenhetsträff med med LRF Trädgård odlarkollegor om lokala utmaningar kopplat till vädrets makter och ämnen som rör vatten och odlingsteknik för växtskydd. Ni väljer ämne själva […]

Läs mer
Om torkning och lagring av spannmål
4 februari, 2022

Forskning har visat att så mycket som 10% av alla livsmedel i världen förstörs genom bristfällig torkning och lagring*. För den enskilde lantbrukaren står stora ekonomiska summor på spel om […]

Läs mer
Ny projektledare för Agroväst Gröna Möten
28 januari, 2022

I början av januari 2022 gick Lisa Stridh in i rollen som projektledare för Agroväst Gröna Möten efter Ulrika Åkesson som gått vidare mot nya utmaningar. Läs mer här.

Läs mer
Pressmeddelande om rapportsläpp från SustAinimal
5 januari, 2022

SustAinimal är en centrumbildning där universitet, institut, näringsliv och myndigheter samverkar för att tillsammans öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i ett resilient och hållbart livsmedelssystem, och ett konkurrenskraftigt […]

Läs mer
Tillsammans mot klimatneutralt lantbruk
3 december, 2021

Norge, Sverige och Danmark arbetar i ett Nordiskt samarbetsprojekt, Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk, som är ett Interreg ÖKS projekt. I projektet inventeras befintlig teknik och demonstreras för företagare […]

Läs mer
1 2 3 20
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram