Om Gröna Möten

Gröna möten är ett samverkansprojekt mellan aktörerna inom SLU-campusområdet i Skara. Under drygt tre år har Gröna Möten arrangerat olika mötesaktiviteter där ny kunskap och nya  möjligheter för företag inom lantbruket , inom rådgivning och inom livsmedels- och energiindustrin har belysts och diskuterats. Under 2016-2018 har Gröna Mötet arrangerat drygt 70 evenemang med totalt drygt 2000 deltagare. När vi summerar antalet föredragshållare som Gröna Möten engagerat under tre år hamnar vi över 150 föredragshållare!

Gröna Möten har utvecklats till att bli en viktig del i kunskapsförmedling till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtechföretag. Nu arbetar vi vidare med att sprida idén om en oberoende, lokal mötesplats för spridning av forskning och ny teknik i hela Västra Götaland med utgångspunkt i Skara.
Nästa region efter Skaraborg och Sjuhärad är Fyrbodal. Där har vi nu en förstudie igång för att se till möjligheterna att etablera Gröna Möten lokalt även här.

            

Gröna Möten presenterar nyaste forskningen till lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna. Under enkla former möts vi i dialog kring aktuella ämnen som beror alla aktörer inom de gröna näringarna. Genom våra aktiviteter fångar vi upp ny behov inom hela värdekedjan och vi samlar snabbt experter från olika områden för att diskutera lösningar.

Förutom deltagande på våra evenemang kan du även följa oss via vår Facebooksida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Gällande hantering av personuppgifter i de sammanhang det förekommer följer vi Agrovästs personuppgiftspolicy. Här kan du läsa en uppdaterad version av Agrovästs personuppgiftspolicy >>>.
Genom att klicka på länken ovan kommer du omdirigeras till Agrovästs webbsida agrovast.se

 

      

 

Vår ambition är att Gröna möten vid SLU Campus i Skara ska vara det självklara mötesforumet för utvecklingen av de gröna näringarna i Skaraborg, och Västra Götaland. Genom aktiv samverkan och nätverkande via Gröna Möten som oberoende och samlande mötesplats skapar vi förutsättningar för utvecklande av befintliga verksamheter, uppstartade verksamheter inom de gröna näringarna som kan visa på fler arbetstillfällen, som tillsammans bidrar till ett långsiktigt hållbart lantbruk i Västsverige.

Bakom initiativet som koordineras av Agroväst finns:

Agroväst Livsmedel
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hushållningssällskapet Skaraborg
Naturbruksförvaltningen Västra Götaland
Research Institutes Sweden
Lokalproducerat i Väst
LRF Västra Götaland

Initiativet har möjliggjorts genom finansiering ifrån

   

 

Från mars 2018 har utvidgning gjorts av mötesplatsen till att omfatta även region Sjuhärad.
Satsningen möjliggörs genom finansiering från:

 

 

Från december 2018 drivs en förstudie där vi undersöker möjligheter för etablering i Fyrbodal.
Förstudien möjliggörs genom finansiering från :