Om Gröna Möten

Sedan fyra år tillbaka har Gröna Möten drivits i projektform och arrangerat olika mötesaktiviteter där ny kunskap och nya  möjligheter för företag inom lantbruket , inom rådgivning och inom livsmedels- och energiindustrin har belysts och diskuterats. Under 2016-2019 har Gröna Mötet arrangerat drygt 110 evenemang med totalt drygt 3300 deltagare. När vi summerar antalet föredragshållare som Gröna Möten engagerat under de första tre åren  hamnar vi över 150 föredragshållare!

Kompetenshöjande insatser till de gröna näringarna

Gröna Möten har utvecklats till att bli en viktig del i kunskapsförmedling till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtechföretag. Gröna möten startade 2016 i Skaraborg med finansiering ifrån Skaraborgs Kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skaraborg. År 2018 utvidgades Gröna möten till att även omfatta Sjuhärad med finansiering ifrån Leader Sjuhärad. Våren 2019 genomfördes en förstudie i Fyrbodal, med finansiering ifrån Fyrbodals kommunalförbund, med målsättningen att implementera konceptet även här. Hösten 2019 har LRF Halland och Region Halland bjudit in till dialog om att utvidga konceptet söderut. Intresset från näringen att genom lokala, fysiska möten och i dialog öka sin egen och andras kompetens genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte har visat sig vara stort. Förutom välbesökta evenemang har Gröna Möten idag en prenumerationsdatabas med över 1100 prenumeranter som önskar ta del av kommande evenemang.

            

Gröna Möten presenterar nyaste forskningen till lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna. Under enkla former möts vi i dialog kring aktuella ämnen som beror alla aktörer inom de gröna näringarna. Genom våra aktiviteter fångar vi upp ny behov inom hela värdekedjan och vi samlar snabbt experter från olika områden för att diskutera lösningar.

Förutom deltagande på våra evenemang kan du även följa oss via vår Facebooksida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Gällande hantering av personuppgifter i de sammanhang det förekommer följer vi Agrovästs personuppgiftspolicy. Här kan du läsa en uppdaterad version av Agrovästs personuppgiftspolicy >>>.
Genom att klicka på länken ovan kommer du omdirigeras till Agrovästs webbsida agrovast.se

 

            

 

Bidrar till stärkt konkurrenskraft och hållbart lantbruk

Vår ambition är att Gröna möten framåt breddas både geografiskt och tematiskt genom att erbjuda effektiva och attraktiva mötesplatser för företag inom de gröna näringarna, forskare, leverantörer av teknik och insatsvaror, rådgivningsföretag, studenter och andra relevanta aktörer i livsmedelskedjan. Målet är att företag inom de gröna näringarna stimuleras och ges verktyg för att utveckla sina verksamheter, produkter och tjänster så att de stärker sin konkurrenskraft, lönsamhet och sin förmåga att ställa om till en mer klimatsmart och miljövänlig produktion.

Gröna Möten drivs av Agroväst genom följande projekt:

 

Gröna Möten 2016-2019 (avslutat; finansierad genom Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund)
Gröna Möten Fyrbodal förstudie (avslutad; finansierad genom Fyrbodals kommunalförbund)

Gröna Möten 2019-2020 Skaraborg

   

 

Från mars 2018 har utvidgning gjorts av mötesplatsen till att omfatta även region Sjuhärad.
Satsningen möjliggörs genom finansiering från:

 

Från september 2019 drivs en förstudie som undersöker möjligheter för etablering i Halland.
Förstudien möjliggörs genom finansiering från:

Från juli 2020 drivs Agroväst Gröna Möten att omfatta hela Västra Götaland och Halland. Satsningen möjliggörs genom: