Om Gröna Möten

Sedan 2016 har Gröna Möten drivits i projektform och arrangerat olika mötesaktiviteter där ny kunskap och nya  möjligheter för företag inom lantbruket , inom rådgivning och inom livsmedels- och energiindustrin har belysts och diskuterats. Under 2016-2021 har Gröna Möten arrangerat drygt 200 evenemang med mer än 6400 deltagare. När vi summerar antalet föredragshållare som Gröna Möten engagerat under de första tre åren hamnar vi över 150 föredragshållare! Vi är mitt i nästa steg och projekt med ny finansiering som möjliggör en geografiskt utvidgning till hela Västra Götaland och Halland. Från hösten 2020 finns Gröna Möten med  inspirerande, lokalt anpassade aktiviteter även i Fyrbodal och Halland. Sedan tidigare finns lokal samordning av arrangemang i Skaraborg och Sjuhärad.

Kompetenshöjande insatser till de gröna näringarna

Gröna Möten har utvecklats till att bli en viktig del i kunskapsförmedling till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtech-levererande företag. Gröna möten startade 2016 i Skaraborg med finansiering ifrån Skaraborgs Kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skaraborg. År 2018 utvidgades Gröna möten till att även omfatta Sjuhärad med finansiering ifrån Leader Sjuhärad. Intresset från näringen att genom lokala, fysiska möten och i dialog öka sin egen och andras kompetens genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte är stort. Vi använder oss av olika mötesformer såsom fysiska, digitala och även i hybridform där vi ändå förordar fysiska träffar. Förutom välbesökta evenemang har Gröna Möten idag en prenumerationsdatabas med över 2000 prenumeranter som önskar ta del av kommande evenemang. Den digitala kunskapskanalen har under våren 2020 utvecklats till att även arrangera digitala kunskapsbärande mötesplatser och Gröna Möten Skaraborg har även producerat ett antal kortare och längre informationsfilmer. Gå gärna in på Agroväst youtubekanal där vi har ett samlat utbud från Gröna Möten men även från andra projekt.

Gröna Möten presenterar nyaste forskningen till lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna. Under enkla former möts vi i dialog kring aktuella ämnen som beror alla aktörer inom de gröna näringarna. Genom våra aktiviteter fångar vi upp nya behov inom hela värdekedjan och vi samlar snabbt experter från olika områden för att diskutera lösningar.

Förutom deltagande på våra evenemang kan du även följa oss via vår Facebooksida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Gällande hantering av personuppgifter i de sammanhang det förekommer följer vi Agrovästs personuppgiftspolicy. Här kan du läsa en uppdaterad version av Agrovästs personuppgiftspolicy >>>.
Genom att klicka på länken ovan kommer du omdirigeras till Agrovästs webbsida agrovast.se

Bidrar till stärkt konkurrenskraft och hållbart lantbruk

Vår ambition är att Gröna möten ska hålla samma höga kvalitetsnivå och temabredd när verksamheten nu utvidgas geografiskt. Lokalt kommer Gröna Möten erbjuda effektiva och attraktiva mötesplatser för företag inom de gröna näringarna, forskare, leverantörer av teknik och insatsvaror, rådgivningsföretag, studenter och andra relevanta aktörer i livsmedelskedjan. Målet är att företag inom de gröna näringarna stimuleras och ges verktyg för att utveckla sina verksamheter, produkter och tjänster så att de stärker sin konkurrenskraft, lönsamhet och sin förmåga att ställa om till en mer klimatsmart och miljövänlig produktion.

Gröna Möten 2016-2019 (avslutat; finansierad genom Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund)
Gröna Möten Fyrbodal förstudie (avslutad; finansierad genom Fyrbodals kommunalförbund)
Gröna Möten 2019-2020 Skaraborg (avslutad; finansierad genom Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund)
Gröna Möten Halland förstudie (avslutad, finansieriad genom LRF och Region Halland)

Agroväst Gröna Möten 2020-2023 (pågående; finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF).

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram