Yara kommer ut med nya växtnäringsråd

 

Ingemargruvaes201702Ingemar Gruvaeus gav under onsdagen information om hur försök visar att generella växtnäringsråd sällan är applicerbara i verkligheten. Det är stora variationer i årstid, jordmån, väderlek som påverkar det verkliga behovet av kvävetillförsel vid odling av spannmål. De många försök som man har genomfört visar också vikten av att redan tidigt bestämma sort och slutprodukt. Precisionsodling är viktigt om vi ska bibehålla ett hållbart produktionssätt och samtidigt öka avkastningen. Ingemar kunde meddela seminariedeltagarna att inom kort kommer Yaras växtodlingsråd 2017 att publiceras i deras tidskrift Växtpressen.

Ingemar Gruvaeus deltog på Seminariet Maximera din skörd med teknik och agronomi som arrangerades av Gröna Möten 15 februari 2017.

Ulrika Åkesson
Agroväst Livsmedel