Yara kommer ut med nya växtnäringsråd

15 februari, 2017

 

Ingemargruvaes201702Ingemar Gruvaeus gav under onsdagen information om hur försök visar att generella växtnäringsråd sällan är applicerbara i verkligheten. Det är stora variationer i årstid, jordmån, väderlek som påverkar det verkliga behovet av kvävetillförsel vid odling av spannmål. De många försök som man har genomfört visar också vikten av att redan tidigt bestämma sort och slutprodukt. Precisionsodling är viktigt om vi ska bibehålla ett hållbart produktionssätt och samtidigt öka avkastningen. Ingemar kunde meddela seminariedeltagarna att inom kort kommer Yaras växtodlingsråd 2017 att publiceras i deras tidskrift Växtpressen.

Ingemar Gruvaeus deltog på Seminariet Maximera din skörd med teknik och agronomi som arrangerades av Gröna Möten 15 februari 2017.

Ulrika Åkesson
Agroväst Livsmedel

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram