Regionala träffar om Ekosystemtjänster

2 mars blev startskottet för Gröna Mötens regionala träffar med beslutsfattare inom kommuner i Skaraborg. Under ett par veckor i mars hålls fyra workshops och igår var alltså starten här i Skara.
Att börja processen mot en mer biobaserad samhällsekonomi innebär i flera delar att tänka nytt, hitta nya affärsmodeller för att utveckla och skapa tillväxt runt de naturresurser som vi har i tätort och på landsbygd. Ett sätt att börja processen är att integrera kartläggning av ekosystemtjänster i översiktsplanarbetet. Sådana ansatser finns redan inom vissa kommuner i Skaraborg.

 

magnus_webbSkillnaden mellan att tala om naturresurser och ekosystemtjänster är att man i det senare lägger in nyttoaspekten för människan. Hur kan vi skapa ökat värde för oss som bor här genom att utveckla våra naturresurser? Ja, för att kunna ge svar på frågan behöver vi först veta vilka de är, säger Magnus Ljung, verksamhetsledare för RådNu vid SLU Skara,  i sin inledande föredragning i ämnet.

Wanja Wallemyr initiativtagare till Gröna Innovationsgruppen poängterar att ambitionen för oss som sitter med värdefulla ekosystemtjänster är att kunna fakturera tjänster istället för att ta emot avräkning.

Målsättningen är att efter de regionala träffarna sammanfatta de idéer till projekt som kommer upp och hitta synergier där kommuner i samarbete kan komma vidare i arbetet mot en mer biobaserad samhällsekonomi.