Nätverk viktiga för att möta ökat kompetensbehov vid försäljning av små mängder

8 juni, 2018

I slutet av maj 2018 arrangerade Gröna Möten tillsammans med Lokalproducerat i Väst ett frukostmöte om småskalig äggproduktion. Evenemanget lockade deltagare med bred geografisk spridning, alltifrån Grästorp, Ulricehamn till Vaggeryd och Värnamo. Marie Lönneskog Hogstadius, ny verksamhetsledare för Svenska Ägg, berättade om branschorganisationen och gav oss en aktuell bild av marknadsläget för svenska ägg.

Vi äter i Sverige 14,7 kg ägg per capita enligt Jordbruksverkets statistik för 2017. Det är en till synes blygsam ökning på 8% sedan 1990. Men sett ur perspektivet att försörjningsgraden ligger på drygt 90% är det en intressant utveckling. “Vi lyckas mota import mycket tack vare salmonellakontrollkravet”, förklarar Marie. Svenska Ägg har idag ca 300 äggproducenter med en medelbesättning på 25 000 höns. Vi kan i 2017 års statistik se att antalet företag minskar medan besättningarna ökar. Totalt sett i landet är det fortsatt många som driver äggproduktion i en mer hobbybetonad verksamhet.

Vi kan också konstatera att det öppnats nya handelsvägar utöver lokala butiker i och med ökningen av direkthandel via till exempel REKO-ringar. Här ser vi ett ökat behov av informationsspridning gällande regelverk genom förbättrad samverkan och inte minst rådgivning. Detta är något man nu satsar på bland annat inom Hushållningssällskapet. “Vi har också sett ett behov av att aktivera nätverket inom Lokalproducerat i Västs branschråd för ägg och mejeri i frågor som rör riktlinjer för handel med små mängder”, förklarar rådgivare Cecilia Faktus. “Här har vi en styrka i vår modell för att bygga erfarenhetsnätverk och samtidigt bedriva aktiv rådgivning för REKO-ringar genom vårt uppdrag inom REKO bas”.

Regelverket för direkthandel delvis snårigt

Rune Lundén från Livsmedelsverket genomför tillsammans med sina kollegor kontroll av de anläggningar som har packeritillstånd. “Det är viktigt att säljaren följer de regler som finns inom hygienförordningen”. Rune nämner exempel som att inga trasiga ägg får säljas, äggen ska vara torra och rena och äggen får inte vara äldre än 21 dagar när de säljs. Det är också viktigt att tydligt informera om bäst-före-datum vid direktförsäljning. Endast registrerade packerier får sälja ägg som är storlekssorterade. Samma regler gäller för ägg från andra fjärderfän än höns.

Som äggproducent gäller den generella regeln att du får leverera den årliga äggproduktionen från högst 350 fjärderfän vid direktförsäljning. Redan vid 50 hönor måste äggen stämplas. Utöver det finns det möjlighet att sälja sina ägg hemma i anslutning till gården från fler än 350 hönor. Då måste man registrera sin butik till kommunen men inget packeritillstånd krävs. Vill man däremot sälja till andra verksamheter som restauranger, kaféer eller andra butiker krävs packeritillstånd. Det är också viktigt att vara medveten om att hönsägg inte får tvättas eller rengöras.

Vill du läsa mer om regler för handel med små mängder, läs här >>>.
Vill du läsa om hur du skyddar din flock från smitta? Läs mer här >>>

EU-stöd för kompetenshöjande insatser

Dagens frukostmöte görs inom ramen för EU-projektet REFRAME. Ett 4-årigt internationellt projekt där vi i fem länder och utifrån våra olika förutsättningar gör insatser för en ökad regional produktion och handel av livsmedel. En viktigt del är att aktivera branschnätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & Bild

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram