CropSAT – tar steget vidare

12 juni, 2018

För tio år sedan var det inte självklart att kunna koppla information från satelliter till databaser som bearbetar informationen och skapar tilldelningsfiler som kan överföras till en modern gödningsspridare. CropSAT bygger på denna idé och har möjliggjorts genom Agrovästs stöd till precisionsodlingsprogrammet och forskare inom SLU:s institution för mark och miljö tillsammans med bland annat Hushållningssällskapet.
I början av juni 2018 bjöd SLU Holding in till ett lunchinformationsmöte för att berätta om hur man nu avtalat med Dataväxt för att föra systemet vidare ut på en global marknad.

Mats Wiktorsson, SLU Holding och Mats Söderström, SLU Skara

“CropSAT bygger på att satelliter (Europeiska Rymdstyrelsens Sentinel-2), som passerar varje plats i Sverige vid samma tidpunkt två dagar av fem, levererar data som snabbt blir tillgängliga”, förklarar universitetslektor Mats Söderström som har varit en av de viktiga drivkrafterna bakom systemet. “Tidigare var det otroligt kostsamt att få fram återkommande bilder från satelliter. Och leveranstiderna var långa”, berättar Mats. Idag blir går det att få tag på data inom några timmar och helt kostnadsfritt. “Vi har hela tiden haft som målsättning att CropSAT ska vara fritt för vem som helst att använda, och att tekniken ska vara gratis för lantbrukaren så att alla som vill kan använda systemet. Så är det idag och som avtalet ser ut med Dataväxt är målet att det även fortsatt ska vara en gratistjänst”, säger han vidare.

Lönsamt och klimatsmart för lantbruket

Tack vare att bilderna levereras relativt ofta fungerar lösningen trots känsligheten för moln och regn. CropSAT:s huvuduppgift har varit att leverera kartor som visar hur det växer på fälten under maj-juni för att påvisa gödslingsbehov ner till inomfältsnivå. Av kartorna kan man göra bedömningar av var och hur mycket man behöver kompletteringsgödsla. Detta är själva grundtanken inom precisionsodlingen – att vi inte gödslar i onödan och inte gödslar för lite utan just så mycket som behövs på varje del av fältet. Detta är viktigt både ur ett lönsamhetsperspektiv och miljömässigt.
Dataväxt kom med tidigt under utvecklingsfasen och de har varit högst delaktiga i utvecklingen av produkten. Genom ett årligt finansiellt bidrag har Greppa Näringen också en viktig del i att tjänsterna hålls igång och fortsatt kan vara lättillgängliga och kostnadsfria. I och med nytt avtal har nu äganderätten för CropSAT övergått till Dataväxt som kommer att ta produkten vidare mot en global marknad. SLU kommer fortsatt finnas med genom att SLU och Dataväxt kommer bedriva forskningssamarbete på området. Det är fullt möjligt att redan idag att nyttja systemet över hela världen (via www.cropsat.com).
Mats Söderström avslutade med att informera om att man till Institutionen för mark och miljö fått klart med tre doktorander som kommer vara på plats i Skara i september 2018. Så det finns goda förutsättningar för fortsatt utveckling inom precisionsodlingsområdet framöver.

Mer precisionsodling på Borgeby

Under årets fältdagar på Borgeby 26-28 juni är just precisionsodling tema och Agroväst tillsammans med Precisionsodling Sverige (POS) kommer delta vid Speakers Corner i tematältet med flera intressanta föredrag på temat. Varmt välkomna till Borgeby Fältdagar!

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & Bild

 

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram