Gröna Möten presenteras vid Framsteget 2020

28 januari, 2020

Inom Livsmedelsprogram Halland arrangeras årligen Framstegsdagen. Framsteget 2020 arrangeras för att ge möjlighet till nätverkande och inspiration med syfte att synliggöra Halland som matregion. Årets program har ett sjömatstema och hålls passande nog på Tiraholms Fisk i Unnaryd. Flera föredrag som visar på innovation gällande produkter och affärsmodeller har fisk som råvara. Moderator för dagen är Helena Kurki som på olika sätt varit delaktig i utvecklingen av Livsmedelsprogram Halland.

Ulrika Åkesson och Madeleine Vendel, Gröna Möten

Gröna Möten kommer presenteras som koncept för hur man i Skaraborg och Sjuhärad framgångsrikt satsat på det fysiska mötet för spridning av aktuell forskning och ny teknik kopplat till ett hållbart västsvenskt lantbruk. Agroväst genomför just nu en förstudie på uppdrag av Region Halland och LRF där förutsättningarna för att skapa Gröna Möten som ett verktyg för kunskapsspridning inom de gröna näringarna i Halland undersöks. “Jag ser verkligen fram emot att hitta möjliga samverkansformer även i Halland. Jag tror det finns många synergier för ett effektivt kunskapsutbyte mellan Västra Götaland och Halland”, säger Ulrika Åkesson, projektledare Gröna Möten. Inom förstudien kommer ett par Gröna Möten arrangeras i Halland, premiären kommer att ske 1 april 2020, avslöjar Ulrika. Håll utkik på Gröna Mötens webbplats och Facebooksida för mer information.

Är du nyfiken på Framsteget 2020, läs mer här >>> .
Anmälan ska vara inne senast 30 januari 2020.

Vill du veta mer om Gröna Möten i Skaraborg och Sjuhärad? Läs mer här >>>.

Gröna Möten Skaraborg möjliggörs genom Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund. Gröna Möten Sjuhärad finansieras genom Leader Sjuhärad.

Ulrika Åkesson
Agroväst Livsmedel

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram