Dags att lägga om svampstrategi i växtodlingen

27 januari, 2020

Denna vinter kan verkligen jämföras med Skottlands mildare och mer regniga klimat. Vad innebär ett förändrad svenskt klimat för oss som odlare i södra Sverige?
“Kombinationen av ett klimat i förändring och miljöåtgärder i form av utfasning av växtskyddspreparat parallellt med att nya verkningsfulla substanser godkänns ställer krav på både den enskilde lantbrukaren och rådgivare. FRAC-kartan är ett verktyg som kan ge oss stöd i att bättre förstå hur olika aktiva substanser verkar i säsong och i kombination med andra”, säger Hans Alvemar, Soyl.

Effektivt med samlad kunskap på en plats

Soyls ursprungliga verksamhet finns i Storbritannien och Hans Alvemar menar att där finns både bredd och djup i erfarenheter av bekämpning av svamp i spannmål. Gröna Möten arrangerar tillsammans med Soyl och Lantbrukets affärer en kunskapsdag i Skövde 4 februari och i Klågerup 5 februari. Ett unikt tillfälle att få flera kunskapsbärare på samma plats vid ett tillfälle.

Utan förändring, ingen förbättring

“Without change you cannot expect things to get better”. David Fuller, Shapcott Skottland. 2019 års guldvinnare som växtodlingsinnovatör i Storbritannien

En av medverkande föredragshållare vid seminarierna är David Fuller från Shapcott i Skottland. Han driver ett lantbruk på 800 hektar åkermark och en mindre del vallodling. David Fuller menar att nyckeln till framgång är att förstå att hantera väderförhållandena rätt och anpassa strategier utifrån detta. Odlingsstrategin, enligt David Fuller, är att säkerställa en frisk gröda över hela säsongen. När vi frågar honom varför han valt att förändra sitt odlingssätt svara han “Without change you cannot expect things to get better”. David Fuller älskar excelark och ser värdet i att använda gårdens data som stöd för beslut. Med kunskap om skördeutveckling även inom fält har han lagt upp sin odlingsstrategi. Genom att fokusera på de minst lönsamma arealerna och där öka avkastningen har han kunnat visa på en totalt sett ökad lönsamhet. Vi ser det som ett stort privilegium att få ta del av Davids kunskaper och erfarenheter här i Sverige. 2019 blev han guldmedaljör som växtodlingsinnovator av British Farming Awards.

Vid seminariet kommer vi att få kunskap från svenska växtskyddsföretag om hur de olika preparaten fungerar, var för sig och i kombination med andra. Vi blir lotsade genom FRAC-kartan, som är ett användbart verktyg för att bättre sätta verkningsfull svampstrategi som ger förutsättningar för god skörd och samtidigt minskar resistens. Rusta dig inför kommande odlingssäsong. Välkommen till Gröna Möten 4 februari i Skövde >>> eller 5 februari i Klågerup >>>.

Ulrika Åkesson
Agroväst Livsmedel

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram