Fusarium - ett fortsatt problem i Västsverige

7 december, 2016

Många intresserade av lägesrapport om don i havre

Den 24 november arrangerade Gröna Möten ett seminarium där representanter från alla delar inom den Gröna Näringen möttes för att diskutera spridningen av don i havre och vad man kan göra åt den. Seminariet leddes av Thomas Börjesson från Agroväst Livsmedel som under många år har forskat i ämnet. Erik Hartman, VD för branschföreningen Foder och Spannmål berättade om bakgrunden till det kommersiella projektet för att utreda förekomsten av don i spannmål och då främst i havre. 2011 var året då halterna av toxiner i havre kraftigt ökade och stora mängder havre blev nedklassat till foder och bioenergi. Det var upp till 50 % av den invägda volymen som då låg över gränsvärdet för att klassas som livsmedel.
Man såg redan då angrepp även på vete och korn, men problemen var mycket mindre än i havre. Fram tills nu kan man se en liten ökning av förekomst av fusariumtoxiner i vete. Strax efter de första provtagningarna 2011 gick man ut med rekommendationer för att förhindra uppkomst i havre, vilket kan ha bidragit till en positiv utveckling för havre.
Det finns en osäkerhet i effekten av det godkända bekämpningsmedel som finns. Beroende på blomningstidpunkt, väderlek vid blomning drabbar infektionen olika hårt. Den mest känsliga tiden är just vid axets blomning, det är då själva fusariuminfektionen i sker.

Vad man bör tänka på

Det gäller att vara ute och så tidigt. Detta för att kunna skörda så tidigt som möjligt, eftersom mängden toxin ökar väsentligt i slutet av tillväxtperioden. Det gäller att planera sin tröskning väl och på så vis minimera risken. Därefter är det viktigt att snabbt torka ner spannmålen till lagringsbar vattenhalt och lagra under lämpliga förhållanden för att inte tillväxt av fusarium ska ske.
Jämförelser har gjorts i bland annat Norge för att se om andelen don är högre i ekologiskt odlad havre än i konventionell. I Sverige har man tidigare sett en viss tendens till lägre halter i ekologiskt odlad havre, men Guro Brodal ifrån NIBIO (Norska institutet för Bioekonomi) som har sammanställt studier gjorda mellan 1991-2015 konstaterade att det inte finns belägg för detta.

thomasborjesson
”Helt klart är problemen med fusarium är mer påtagliga i Västsverige och kanske då i synnerhet runt Vänern.
Mycket spelar in, alltifrån jordmån, väderlek, odlingsföljd”,
menar Thomas Börjesson.

 

 

Thomas Börjesson medverkar i InterregÖKS-projektet "Innovationer för hållbar växtodling" med uppdrag att testa nya tekniker för att göra bättre prognoser för var och när problem med fusariumtoxiner, främst don, uppträder.

 

Utskrift

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram