SEI presenterar ny bok i ämnet Hållbar bioekonomi på Green Tech Park i Skara

16 november, 2016

 

I dagarna släpptes boken ”Creating sustainable bioeconomies; The bioscience revolution in Europe and Africa”. Inom mötesforum Gröna Möten fick vi en förhandspresentation av boken.
Ivar Virgin, medförfattare till boken och seniorforskare på Stockholm Environment Institute (SEI) berättade hur han tillsammans med E. Jane Morris och 30 andra internationella forskare har samlat aktuell forskning i ämnet Hållbar bioekonomi. Vi ser utveckling framför oss där vi behöver röra oss från en fossil ekonomi till en bioekonomi, inleder Ivar Virgin. Vi står inför en osäker framtid med en dramatisk ökad efterfrågan på både mat och förnyelsebara biobaserade produkter för industriellt bruk.

ivarvirginlanserarsinboknov20162

”Många bra initiativ finns i Sverige
och en stor potential när det gäller
en hållbar bioekonomi finns inom Västra
Götalandsregionen”, menar Ivar Virgin.

 

 

 

 

 

Frågan är om vi kommer vi ha tillräcklig tillgång på vatten, växtnäring och areal för att möta detta ökade behov? Måste vi hitta helt nya sätt att producera råvaror på? Ivar Virgin menar att en central del i en modern bioekonomi är att utveckla jord-, skog- och vattenbruk så att vi kan möta denna ökade efterfrågan på ett hållbart sätt. Boken skildrar hur modern biovetenskap kan bidra till hållbara biekonomier, med fokus på Europa och Afrika. Ivar Virgin pekar på hur de revolutionerande framstegen inom biovetenskapen, inte minst gentekniken, nu ger oss möjligheter att skräddarsy odlingssystem som producerar både livsmedel och förnyelsebar råvara, såsom biodrivmedel, gröna kemikalier, och biobaserade oljor på ett resurseffektivt och klimatsmart sätt. Vi behöver nu diskutera hur modern biovetenskap får ett genomslag för andra grödor än bara majs, soja och bomull, och inte minst hur den offentliga forskningen kan stärkas och hur vi breddar innovation inom detta område, säger Ivar Virgin. Det är också viktigt att stärka länder i Syd, inte minst i Afrika att kunna ta till sig modern biovetenskap så att den i större utsträckning än i dag kan komma fler småbrukare till del. I boken beskriver vi att det finns en stor potential för Europa och Afrika att samarbeta i en satsning på innovation inom både jord-, skog- och vattenbruk, berättar Ivar. Vi behöver också intensifiera utvecklingen av nya biobaserade värdekedjor och metoder för omvandla avfall från processindustri till användbara produkter.
Sverige har kommit en bra bit på färden mot en biobaserad ekonomi och en stor bioekonomipotential finns inom Västra Götalandsregionen. Regionen har en högproduktiv och kunskapsbaserad jord- och skogsbrukssektor samt innovativa industriella aktörer såsom Lantmännen Reppe, Kemiföretagen i Stenungssund och Göteborgs Energi, menar Ivar Virgin.

Boken har nyligen släppts från bokförlaget Routledge, UK.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram