Marknadsläget gällande ekologisk spannmål och frö

16 december, 2016

Hur ser egentligen efterfrågan ut? Detta var frågan som Gröna Möten ställde till eko-odlare och marknadsaktörer en dag i december. En mycket engagerade samling möttes i dialog runt förutsättningarna för lantbrukare att ställa om till ekologisk odling.

Ekologiskt frö är efterfrågat även för export
scandinavian-seedKarl-Oskar Andersson, produktchef på Scandinavian Seed, menar att svenskt ekologiskt frö håller en hög kvalitet i jämförelse. Ekologiskt vallfrö har generellt en god grobarhet men innehåller ännu alltför stor andel ogräs vid inleverans av råvaran. Marknaden för ekologiskt vallfrö ökar i takt med att omställningen till ekologisk mjölkproduktion fortsätter. Denna ökning är tydlig även i Danmark.

Totalt sett inom EU minskar dock efterfrågan på vallfrö pga den svåra ekonomiska situationen hos de europeiska mjölkproducenterna. Detta har bidragit till en total minskad mjölkproduktion. För att nå ut brett på den europeiska marknaden krävs hårdare kvalitetskrav och det är främst inblandning av ogräs och särskilt då Skräppa som måste begränsas för att man ska kunna öka exportvolymen.

 

Vi behöver fler eko-odlare i Sverige
Både Lantmännen och Vara Lagerhus bekräftar att det finns behov av fler som levererar ekologiska spannmål. Även Göran Karlsson från Lantmännen Lantbruk hänvisar till efterfrågan på exportmarknaden. Det är viktigt att fler växlar om till ekologiskt, menar Göran. I Sverige satsar Lantmännen särskilt på utveckling av nya konsumentprodukter inom ekologiskt. Att hela tiden ladda hyllorna i butik med nyheter är viktigt för att bibehålla en volymökning.

webdesign_160819_06.jpgKarl Delin från Vara Lagerhus menar att det är viktigt att vara medveten om att priserna på konventionell spannmål och ekologisk spannmål inte på något sätt hänger ihop. Priserna på ekologisk spannmål är en helt egen affär som är mer styrd av marknadsbehovet. Det följer inga globala indexpriser. Vara Lagerhus ser ökad efterfrågan på ekologiskt brödvete, grynhavre, råg och maltkorn. Även priset på ekologisk råg är på väg upp. Svenska Foder instämmer i budskapet om att det behövs mer ekologiskt spannmål – även fodergrödor. I foderfabriken i Hällekis är en stor del produktion av KRAV-foder, berättar Per-Arne Gustafsson. Bland annat ökar efterfrågan på åkerböna, en viktig ingrediens i KRAV-foder till gris och fjäderfä.

Kompetenshöjning behövs
Inför en omställning till ekologisk spannmålsproduktion krävs idag stort engagemang och erfarenhetsutbyte i lantbrukarled. Det är svårt att få tillräckligt med råd från säljare och rådgivare. Många gånger är de ekologiska odlarna själva bättre insatta och söker information via nätverk snarare än från säljarorganisationer eller rådgivare. Detta är lagerhusen väl medvetna om och det läggs resurser på kompetens- och strategiutveckling inom området. Det finns alltså all anledning att återkomma i ämnet.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram