Demo av biogastraktor på Halla Gård

11 mars, 2022

En förmiddag med fokus på biogasens möjligheter. Ett tjugotal deltagare träffades på Halla Gård i Edsvära där flera spännande talare berörde biogasens möjligheter ur flera olika perspektiv. Det bjöds även en gårdsvandring på Halla Gård som i flera år jobbat med omställningen mot ett mer hållbart jordbruk.

Anders Gunnarsson tillhör den nya generationens svenska grisuppfödare. Han berättade om hur han jobbar med att skapa ett kretslopp på sin gård och därmed minska klimatavtrycket. Han har tagit över sin föräldragård och är idag femte generationen bonde på gården. Utöver gårdens stora produktion av rapsgrisar finns även en besättning frigående grisar. Sedan 2019 har Anders jobbat intensivt med omställning mot en mer hållbar gård och uppbyggnaden av den egna biogascentralen som försörjer gården med värme och el är en viktig del av arbetet.

Möjligheter med gårdsbaserad biogas

Vidare berättade Bo Ramberg, processledare på Biogas Väst om affärsmodeller för gårdsbaserad biogas samt utveckling och uppgradering av ny teknik. Han berättade bland annat om styrmedel, skattebefrielsen till utgången av 2030 och gödselgasstödet som fördelar ut stöd under perioden 2015-2023.

Bo lyfte även vikten av att lyfta blicken och titta på allt det som händer i vår omvärld och resonerade om frågor som klimatförändringen och IPCCs (Förenta Nationernas Klimatpanel) senaste rapport, den globala pandemin, den rådande situationen i Ukraina med flera, och hur de på olika sätt bidrar till behovet av ökad produktion av biogas och biometan.

Möjligheterna med att förvätska biogas även på mindre anläggningar och hur ett halvmobilt tankställe kan vara en lösning för att leverera biogas till lantbruksmaskiner som behöver mycket energi vid produktionstoppar var också områden som diskuterades.

Bo tipsade även om ett kommande studiebesök på Långhult Biogas i Habo där det pågår pilotförsök för uppgradering av gasen till flytande biogas i slutet av mars. Läs mer och boka din plats >>>

Deltagarna provkörde en biogastraktor

Mats Johansson från Axima i Grästorp fortsatte sedan att berätta om den nya biogastraktorn från New Holland. Med på plats fanns även Anders Folkelid, försäljningschef Sverige för New Holland. Deltagarna hade gott om frågor och något som diskuterades särskilt var räckvidden hos biogastraktorn.

Kunskapsträffen avslutades med en presentation av New Holland biogastraktor där flera av deltagarna tog chansen att både provköra och ställa frågor till experter på plats.

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Evenemanget arrangerades av projektet Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk tillsammans med Gröna Möten. Projektet har som har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, och dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

Här är en film som tagits fram inom ramen för projektet "Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk".

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram