Samarbete över gränser i Interreg ÖKS projekt!

6 april, 2022

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

Under tre dagar i mars sammanslöt vi i Danmark för vår andra partnerskapsträff.

Bygholm landbrugeskole tog emot oss och informerade om hur skolan arbetade genomgående med hållbarhet och fokus på klimatneutralt lantbruk. Vi fick också en fin rundvandring och fick ta en titt på det blivande teknikcentrat. Innan vi åkte vidare var det visning av AgroIntellis Robotti som är utrustad med en hel del finesser för lantbruket såsom att så, spruta och hacka.

Andra dagen åkte vi till Innovest i Skjern för grupparbete och diskussioner. Projektledare Cecilia Hermansson, gick igenom var vi står i projektet, vad har vi gjort och vad har vi planerat för i de tre länderna, Sverige, Norge och Danmark. Samarbetet mellan länderna är väldigt viktigt eftersom vi där får nya kunskaper av varandra och tillsammans utvecklar vårt projekt i alla delaktiviteterna.

Viftrup Biogas besökte vi sista dagen och fick höra ägare Knut Kristensen, som är ansvarig för biogasanläggningen, berättade väldigt engagerat om anläggningen som är dimensionerad efter byns energibehov med ca 700 hushåll. Lokala bönder levererar gödsel och restprodukter för biogasproduktionen.

Se filmen här>>>

Möjliggörs genom:

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram