Webbinarieserie om framtidens skogsbruk

12 mars, 2021

Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, det vill säga där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck. I nära dialog med företagare inom de gröna näringarna i Västra Götaland har Gröna Möten tagit fasta på kunskapsbehov kopplat till skogsbruk. I Fyrbodal och Sjuhärad har utmaningar lyfts som nu blir en webbinarieserie med lokal förankring i Västra Götaland.

I Fyrbodal finns Rikard Brax som lokal samordnare för spridning av aktuell forskning och ny teknik genom mötesplatsen Gröna Möten. Han har i samarbete med verksamhetsansvariga för kunskapsspridning inom Gröna Klustret i Nuntorp samlat aktörer som just nu arbetar aktivt för robust och hållbar tallodling i Fyrbodal. 7 april finns det möjlighet för alla verksamma skogsföretagare att lyssna till aktuella och intressanta inlägg på temat. Bland andra deltar Bo och Per Jonasson från Skogspodden med lång praktiskt erfarenhet av tallsådd. Vi får forskningsbaserad kunskap från Skogforsks Oscar Nilsson och Ulfstand Wennström.

Del två i temaserien har sin lokala förankring i Sjuhärad där Caroline Dahrén, Gröna Möten Sjuhärads lokala samordnare, samlat kunskapsbärare som belyser skogsbrukets betydelse i ett fungerande och robust ekosystem. Temat 12 april är hyggesfritt skogsbruk. Bland kunskapsbärarna finner vi representanter från Skogsstyrelsen, SLU Tönnersjöhedens försökspark och SLU Skogmästarskolan.

Webbinarierna är kostnadsfria och sker genom Teams mötesplattform. Du får en länk inför mötet som ansluter dig direkt till evenemanget. Mer information finner du på webbsidan för Gröna Möten

Om Gröna Möten

Gröna Möten har utvecklats till att bli en viktig del i kunskapsförmedling till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, akademi, lärandemiljöer, agtechföretagare. Under enkla former möts vi i dialog kring aktuella ämnen som berör alla aktörer inom de gröna näringarna. Genom våra aktiviteter fångar vi upp nya behov inom hela värdekedjan och vi samlar snabbt experter från olika områden för att diskutera lösningar. Målet är att företag inom de gröna näringarna stimuleras och ges verktyg för att utveckla sina verksamheter, produkter och tjänster så att de stärker sin konkurrenskraft, lönsamhet och sin förmåga att ställa om till en mer klimatsmart och miljövänlig produktion.

Mötesplatsen drivs i projektform sedan 2016. Idagsläget genom finansiering genom Europeiska regionala utvecklingsfonden med medfinansiering från LRF, Västra Götalandsregionen och Region Halland samt genom Leader Sjuhäradprojektet Gröna Möten Sjuhärad som finansierar den lokala noden tillsammans med medel från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Välkommen till våra evenemang!

Ulrika Åkesson, projektledare Gröna Möten

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram