Framtidens resilienta skogar

TEMAFÖREDRAG OM HYGGESFRITT SKOGSBRUK

Många menar att förväntningar finns på att skogsbruket ska bidra till fler ekosystemtjänster, värden som kan vara svåra att få ersättning för. Hyggesfritt skogsbruk innebär att man inte kallägger marken utan skogskänslan bibehålls. Hur kan hyggesfritt skogsbruk bli en del som lönar sig inom framtidens resilienta skogsbruk? Lyssna till forskare och aktörer med kunskap inom området vid webbinarium. Detta är en serie av evenemang som belyser skogsbrukets betydelse i ett fungerande och robust ekosystem. Samarrangörer är Skogsstyrelsen och SLU.

Anmäl dig nedan senast 11 april. Du får en länk strax före webbinariet per email.

Program

18.00 Digitalt mingel

18.15 Inledning
Caroline Dahrén, Agroväst Gröna Möten, öppnar del två i den digitala temaserien om Framtidens resilienta skogar.

18.20  Skogsstyrelsens definition och syn på hyggesfritt
Carl Appelqvist och Johan Karlsson, Skogsstyrelsen, beskriver deras arbete för ett mer variationsrikt skogsbruk.

18.50 Lübeckmodellen - konsten att hugga träd och ha skogen kvar
Mikael Karlsson, VD Silvaskog, beskriver modellen och hur den kan stärka skogens resiliens.

19.20 Paus

19.30 Fältförsök med hyggesfritt skogsbruk på Tönnersjöhedens försökspark
Ulf Johansson, försöksledare på SLU, presenterar resultat från pågående fältförsök.

20.00 Finns det ekonomi i hyggesfritt skogsbruk?
Back Tomas Ersson, bitr lektor vid SLU Skogsmästarskolan. Hållbart skogsbruk- ekologiska, sociala och ekonomiska värden.

20.30 Dialogsamtal med dagens talare
Avslutande frågestund under ledning av Caroline.

20.45 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

12 april 2021
18:00 - 20:45
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram