Smakstart för seminarieserien Det digitala djuret

3 maj, 2019

Digitaliseringen inom lantbrukssektorn går snabbt. Från att främst ha använts inom ventilation, utfodring och djurmiljö är den digitala tekniken nu på väg in i djuren via microchip och sensorer. Med seminarieserien Det Digitala Djuret lyfter organisationerna inom SLU Campusområdet i Skara frågorna kring digitalisering, köttkvalité, djurvälfärd och teknikutveckling. Det första seminariet samlade mer än 70 lantbrukare, forskare, rådgivare, företag och innovatörer i Gothia Science Park i Skövde. Nästa seminarium genomförs den 8 maj.

När seminarieserien Det digitala djuret premiärstartade var intresset stort direkt från start att diskutera med andra i branschen, ta del av nyheter, aktuell forskning, nätverka och skapa nya kontakter.

– Vi är mycket nöjda med starten av seminarieserien Det digitala djuret och mixen av föreläsare, engagerade deltagare och goda diskussioner. Det jag tar med mig från dagen, förutom alla härliga möten, är att den digitala tekniken inom lantbruket innebär fördelar men också utmaningar som vi behöver lösa i samverkan mellan näring och forskning. Det är viktigt att vi till exempel hittar lösningar på frågor om öppna data, att vi utbildar medarbetare som kan använda den nya tekniken. Och kanske viktigast av allt, den digitala tekniken kräver ett gott djuröga för att vi ska kunna optimera och vidareutveckla det svenska lantbruket långsiktigt och hållbart, säger Ove Konradsson, Agroväst och en av organisationerna inom SLU Campusområdet i Skara.

Fokus på ny teknik när seminarieserien startade.

Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare inledde seminariet med tankar kring framtidens teknologi och vilka krav det ställer på oss. Digitala nyheter från den stora lantbruksmässan Eurotier presenterades och RISE rapporterade från forskningsprojekt där ultraljud används för att bedöma köttkvalitén. Vidare presenterade Smart Agri Tech Solutions en patenterad lösning för självlärande bildbehandling i stallmiljö och ny mjölkproduktionsteknik presenterades av De Laval. Mjölkproducenten Mathias Jonsson från Ogestad Egendom och Hyllela gård pekade på de framtida utmaningarna inom teknikutvecklingen för lantbruket och Råd.nu avrundade dagen med en uppskattad workshop med diskussioner om hur vi effektivare kan ta till oss relevant teknik.

Nästa seminarietillfälle i serien Det Digitala djuret har tema köttkvalitet och genomförs i Uddevalla den 8 maj.

För mer information:
Ove Konradsson, Agroväst, ove.conradsson@dev.agrovast.se, 0708-531325
Ulrika Åkesson, Agroväst, ulrika.akesson@dev.agrovast.se , 0703-105630
Mats Wiktorsson, SLU Holding, mats.wiktorsson@slu.se, 0722-096603
Christina Lundstrom, SLU, Christina.lundström@slu.se, 0707-743088

Bakom satsningen Det digitala djuret står SLU Holding, SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, RådNu och Agroväst och seminariet sker inom ramen för flera olika forsknings- och innovationsprojekt.

     

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram