Pressmeddelande om rapportsläpp från SustAinimal

5 januari, 2022

SustAinimal är en centrumbildning där universitet, institut, näringsliv och myndigheter samverkar för att tillsammans öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i ett resilient och hållbart livsmedelssystem, och ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige. Målsättningen är att vara ett ledande kunskapscentrum som beslutsfattare och samhällsaktörer kan vända sig till för att få underlag för informerade, medvetna och självständiga beslut vad gäller ansvarsfull produktion och konsumtion av mat.

Ungdjur vid höbal i höstlikt älvlandskap
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

I slutet på december släpptes första rapporten ”Hinder och möjligheter för ökad naturbetesdrift ur ett lantbrukarperspektiv – en kunskapsöversikt”. Rapportens huvudförfattare Anna Jamieson, Föreningen Naturbeteskött i Sverige, och Anna Hessle, Sveriges lantbruksuniversitet och Föreningen Naturbeteskött i Sverige beskriver vad är egentligen naturbete och hur naturbetesdrift kan påverkas av många faktorer på flera plan genom olika och komplexa samband – vissa nära den faktiska betesmarken såsom stängsling, möjligheter till vatten och daglig tillsyn eller närvaro av rovdjur.

Läs pressmeddelandet här>>> och hela rapporten här>>>

SustAinimal finansieras av:

Nyhetsarkiv

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram