Dags att nominera till Unga Landsbygdspriset i Väst

Regionutvecklingsnämnden delar ut sitt pris för fjärde året i rad och två unga företagare har chans att vinna 25 000 kronor vardera. Driver du företag på landsbygden eller känner någon ung entreprenör som gör det? Nominera senast 18 mars 2018. För att ha chans att vinna priset ska man vara 15-30 år, bo och vara verksam med sitt företag på landsbygden eller i tätort med mindre än 10 000 invånare. “Under prisets fyraåriga historia har vi fått in nästan 100 nomineringar och fantastiska exempel på ungdomars företagsamhet. Landsbygden myllrar av driftiga unga entreprenörer och det ger gott hopp om framtiden”, säger Moa Boëthius Lind, regionutveckl ...

Läs Mer…

Tuff konkurrens för ekoprodukter under 2017

  Paret Olle och Cecilia Ryegård har lyckats skapa ett engagemang kring ekologisk mat som vi inte kan annat än uppskatta. Med sitt familjära och samtidigt professionella sätt har de lyckats samla hela värdekedjan, som Olle på sin gotländska dialekt säger “Från mylla till hylla”. De målar upp marknadsläget för eko i Sverige vackert, konstnärligt, med siffror i svart och vitt mot en bakgrund av färgstarka entreprenörer som visar att det går att satsa ekologiskt. Och detta i en förgylld, glittrande sal. Ja, inte ens regeringens ministrar kunde hålla sig borda detta året. Det är inte utan att man bländas och rycks med i den positivism som finns o ...

Läs Mer…

Växthus Agtech startar i Skara!

Det är sjunde gången Lantmännen kör programmet Växthuset. För första gången med specialinriktning Agtech och för första gången här i Västra Götaland. Startskottet för denna omgång var igår 1 februari 2018. Under kommande sex veckor ska elva spännande innovationsidéer få möjlighet att utvecklas med hjälp av Växthus Agtech. I Skara körs programmet i samverkan med Agroväst. De fyra första utbildningspassen sker på Green Tech Park i Skara. Den sista i Stockholm och därefter avslutning med ett Draknäste. Det är Emma Nordell och Jakob Söderström från Lantmännens FoI-avdelning som håller i upplägg och innehåll. Varför vill Lantmännen satsa på att ut ...

Läs Mer…

2 februari 2018 Internationella våtmarksdagen!

Idag uppmärksammar världen vikten av våra våtmarker. Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen, men i Sverige som i många europeiska länder minskar våtmarksarealerna. Utdikning till förmån för jord- och skogsbruk är en vanlig orsak till minskad våtmarksareal även i resten av Europa, men även föroreningar, övergödning och torvbrytning är faktorer som påverkar de europeiska våtmarkerna negativt. Våtmarker kring våra tätorter är särskilt utsatta och känsliga. Våtmarkerna är viktiga för vår biologiska mångfald. De behöver brukas och skötas för att mångfalden ska kunna bevaras. Alltfler talar om våra våtmarker som en viktig resurs oc ...

Läs Mer…

Klimatpåverkan dominerar årets Nötköttsseminarium

I Skövde träffades i veckan köttproducenter, slakterinäring och rådgivning för att diskutera och lyssna till inlägg om hållbarhet, köttkvalitet, marknadsläge mm. Ett långt program med varierande teman, men tema klimat var det som kom att hamna i fokus för dagen i Skövde. Seminariet var ett av fyra som arrangeras av Gård- och Djurhälsan under januari 2018. ”I år tar vi ett nytt grepp kring Nötköttsseminariedagarna och åker ut på turné”, förklarade Virpi Welling från Gård- och Djurhälsan i sitt inledningstal. Annelie Lundell, direktör HK Scan, betonade i sitt föredrag de mervärden som djurhållning ger för en, totalt sett, hållbar livsmedelsprod ...

Läs Mer…

Attrahera din målgrupp med en bra story

Att synas på Facebook och Instagram blir ett alltmer viktigt och effektivt sätt att nå ut med sitt budskap och sitt erbjudande. Idag är det vanligare bland oss svenskar att läsa nyheter via sociala medier än att läsa en tryckt morgontidning till frukost. Gröna Möten arrangerade tillsammans med Lokalproducerat i Väst en uppföljning till Bli social med dina kunder från i våras. Denna gång med en fördjupning i det som kallas för innehållsmarknadsföring. Till den sjätte december 2017 hade Behrang Kianzad bjudits in, journalist, jurist och specialist inom marknadsföring i sociala medier. Idag är han utbildningsledare vid Medieinstitutet i Malmö. H ...

Läs Mer…

Förpackningen betydelsefull vid produktval i butik

EU-projektet REFRAME har under året bidragit till att en rad kompetenshöjande insatser har kunnat arrangeras för att höja kompetensnivån hos små och medelstora livsmedelsproducenter i Västsverige. 22 november 2017 genomfördes tillsammans med Lokalproducerat i Väst och Gröna Möten ett heldagsseminarium om vikten av att välja rätt förpackning för sin produkt. Tina Nyberg från PR-byrån Storasyster har lång erfarenhet som art director, grafisk formgivare och stylist. Idag driver hon sin egen reklambyrå med flera uppdrag från småskaliga, landsbygdsnära företagare. “60-80% av alla köp bestäms i affären. 60% av våra produktval baseras på förpackning ...

Läs Mer…

DON-konferensen i Skara gav viktigt forsknings- och erfarenhetsutbyte

Årets upplaga av öppet seminarium på temat Toxiner i spannmål fick byta till större lokal. Gröna Möten höll ihop det praktiska medan Nätverket för odling och kvalitet svarade för programmets innehåll. “Vi förstod redan efter förra årets konferens om DON i havre att detta är ett ämne som berör och påverkar flera led i värdekedjan”, förklarar Thomas Börjesson, Agroväst, initiativtagare till att bilda Nätverket för odling och kvalitet. Att hitta sätt att förebygga svampangreppen som leder till DON i spannmål har ett stort ekonomiskt värde och engagerar därför inte bara primärproducenter utan även spannmålshandeln, kvarnar och myndigheter. Mindre ...

Läs Mer…

5 december 2017 World Soil Day

Idag uppmärksammar världen betydelsen av vår jordbruksmark. Cirka 80% av de genomsnittliga kalorierna vi äter varje dag kommer från jordbruksgrödor. Att vi håller en god kvalitet på vår åkermark medger långsiktig odling av grödor med högt näringsvärde. Förenta Nationerna står bakom instiftandet av denna särskilda dag för mark och vill understryka att jordbruksmark på många håll i världen fortsatt är utsatt för av en överexploatering, t ex utvidgad bebyggelse, som inte är långsiktigt hållbar. Läs mer om dagen via länken här >>>         Att bruka jorden på ett långsiktigt hållbart sätt genom precisionsodling hjälper till att bibehålla ...

Läs Mer…

Är du morgondagens entreprenör?

Klimatförändringar, en växande befolkning, nya mattrender och hälsorön ställer allt högre krav på framtidens mat och lantbruk. Därför behövs nytänkande och entreprenörskap. Innovation är nyckeln till en hållbar livsmedelsproduktion och ett livskraftigt lantbruk. Lantmännens Växthus är en accelerator för åkerns innovationer och alla idéer som rör matproduktion – från jord till bord. Entreprenörer med en affärsidé inom Agtech ges nu möjlighet att utveckla sina idéer i Lantmännens Växthus, som under våren 2018 drivs tillsammans med Agroväst. “Vi samverkar för att hitta lösningarna för lantbruket. Denna satsning inom AgTech tillsammans med Lantmä ...

Läs Mer…

Nyhetsarkiv