Nytt projekt beviljat för bättre kontroll på groningsegenskaper i maltkorn

25 februari, 2024

Projektet har som övergripande mål att ta fram ett redskap för att effektivisera hanteringen av maltkorn genom att bättre kunna förutse förändringar i groningsegenskaper”, säger projektledare Thomas Börjesson.

"Genom att öka kunskapen om maltkornets livslängd och optimala lagringsvillkor strävar vi efter att effektivisera produktionsprocessen för maltkorn och därigenom skapa ekonomiska och miljömässiga vinster”, avslutar han.

Projektperioden är mellan januari 2024 - september 2026.

Thomas Börjesson | Agroväst

Projektledare på Agroväst: Thomas Börjesson

Mål och syfte:

Projektet syftar till att skapa ett system för förbättrad kontroll av maltkornets groningsegenskaper för att optimera torkning, lagring och leverans.

Genom att fokusera på falltalsmätning och vattenhalt kommer vi att:

  • Utveckla metoder för att förutse maltkornets livslängd och groningsegenskaper baserade på falltalmätningar samt temperatur och fukthalt under lagringen.
  • Analysera maltkorn från olika platser i landet för att skapa en bred och representativ databas.
  • Utföra kontrollerad lagring av maltkorn i 9 månader för att följa groningsegenskapernas förändring över tid vid olika temperaturer.
  • Använda RISE försöksanläggning för noggrann studie av temperatur, fukthalt och CO2 som indikatorer på groningsegenskapernas förändring.
  • Leverera användbar data för att förbättra kunskapen och skapa verktyg för att beräkna lagringsstabilitet.
2024 Grönt Möte

Projektpartners och finansiär

Våra partners är RISE, Kävlinge Lantbruk och Lantmännen (projektets finansiär) som kommer att ingå projektet med sin expertis och resurser.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram