Lunchseminarier våren 2024 - Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld

5 februari, 2024
Lunchseminarie cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Välkommen på fem lunchseminarier som Gröna Möten kommer att hålla under våren med Tema: Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld.
Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.

Seminariet är ett samarrangemang mellan plattformarna Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Lunchseminarie cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Under våren 2024 arrangerar Gröna Möten en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner.

15 februari - Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?
28 februari - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?
12 mars - Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?
27 mars - Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter
18 april - Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Del 1 - Cybersäkerhet - Varför är det en ödesfråga?

Lantbruket har idag kommit att bli oerhört framgångsrikt, inte minst tack vare digital teknik. Under det här lunchseminariet inleder vi med frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering.

Vi ställer också frågan vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Men sedan tänker vi fokusera på vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som finns i samhället i stort – och särskilt i lantbruket. Det är nämligen så att lantbruket av flera skäl är en måltavla när det gäller cyberattacker. Då detta är så strategiskt allvarligt hävdar vi att det är viktigt att samarbeta mellan försvaret och civilsamhället. Vi vill ju fortsätta digitaliseringen men göra det på säkrast möjligaste sätt.

Karolina Muhrman och Per Frankelius, Organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden, inleder och sedan följer två huvudtalare, nämligen Patrik Sandgren, Ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

Sista anmälningsdag 14 februari!

Missa inte denna seminarieserie!

Lunchseminarie del 1 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 15 februari
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 2 - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?

Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT och informationsstruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur drabbar det mig som enskild lantbrukare/företagare? Vi kommer under det här tillfället lyfta exempel på vad som hänt eller varit nära att hända, samt vilka konsekvenser det kan innebära.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Sista anmälningsdag 27 februari!
Välkomna!

Lunchseminarie del 2 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 28 februari
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 3 - Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?

Beskrivning: Cyber och informationssäkerhet kan låta avancerat, men faktum är att grunden är enkel – människor gör misstag och vi företagare får göra vårt bästa för att skydda dem.

Vi låser och larmar våra maskiner och våra lokaler; så ska vi göra även med våra digitala tillgångar. Alla behöver inte ha tillgång till allting, alltid. Och när det ändå råkar bli fel eller någon har tagit sig in, så har vi en checklista för hur vi hanterar även den akuta situationen i den digitala världen. Handfasta tips utlovas!

Länk till anmälan och program kommer inom kort!  

Lunchseminarie del 3 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 12 mars
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 4 - Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

Beskrivning: En introduktion till lagstiftning om data, cyber och säkerhet från EU - NIS 2 Cybersäkerhetsakten (CRA) som ska implementeras detta år.

Konsekvenserna för den som inte känner till, och följer reglerna, kan bli stora. Bötesbelopp i likhet med de vi numera känner igen från GDPR-sammanhang kan påföras, liksom personligt ansvar för företagsledning. I den nya lagstiftningen omfattas även även små företag i hela livsmedelskedjan.

Länk till anmälan och program kommer inom kort!  

Lunchseminarie del 4 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 27 mars
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 5 - Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Beskrivning: Hur gör man en avvägning mellan cyberskydd och värdet av data i dataflöden? Går stulen utrustning som innehåller data att göra värdelös för tjuven? Hur ställer sig försäkringbolagen till området?

Detta är någora av de frågor som vi ska titta närmare på under dagens lunchseminarie.

Länk till anmälan och program kommer inom kort!

Lunchseminarie del 5 cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Datum: 18 april
Tid: kl. 12.00-13.00

Lunchseminarie cybervärld Gröna Möten | Agroväst

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram