Läget i årets skörd presenterades i Skara

För tredje året i rad arrangerades i Skara konferensen om kvalitet i spannmål med främsta utgångspunkt i det aktuella läget gällande DON i Västra Götaland. Området har visat sig särskilt känsligt för angrepp av fusariumsvamp som vid gynnsamt väder utvecklar DON som är ett toxin farligt för bland annat människor och grisar. En hög andel DON i havre, som är den gröda som är mest drabbad, innebär att havre riskerar nedklassning både som grynhavre och foderhavre, med stor risk för ekonomiska förluster för odlaren. Detta uppmärksammandes framför allt efter 2011 då vi hade ett kraftfullt utbrott av DON i havre. Havre är en viktig exportvara och bra ...

Läs Mer…

Fler odlare sökes i Västra Götaland

Agrovästs Tillväxt Trädgård Väst arrangerade den sjunde november 2018 tillsammans med Gröna Möten en heldag för yrkesodlare med intresse för växthusodling. Dagen hade rubriken: Hur möter vi det ökade behovet av västsvenska grönsaker? Efterfrågan på grönsaker, frukt och bär som kommer från trakten eller i varje fall ifrån Sverige ökar, olika kålsorter som vitkål , broccoli, blomkål, bär, nämndes. Anette Borgström, affärsområdeschef Mellansvenska odlare, tipsade om att man inför en nysatsning eller utökning av sin odlingsverksamhet lägger god tid på att lära känna sin marknad. Det är viktigt att förstå att handelskanalerna är olika beroende på ...

Läs Mer…

Smart Agri ger praktiskt stöd

Under året har Agroväst med sin långa erfarenhet av att hitta goda samverkansformer och finansieringslösningar kunnat ge konkret stöd till flera viktiga innovationer för lantbruket. ”Smart Agri har under året växt till en viktig mötesplats där vi hjälpt duktiga innovatörer att förädla sina idéer. Inom Agroväst kan vi ge stöd för att finna finansieringslösningar som ger en god skjuts framåt för företagare som vill satsa på de gröna näringarna”, säger Kristina Anderback, Agroväst. Läs mer som Smart Agri här >>> (du dirigeras om till ny webbplats i nytt webbfönster).   Agroväst stärks som innovationskluster I ett nytt Horizon 2020 proje ...

Läs Mer…

Värdefulla vallar och betesmarker diskuteras inom SusCatt

Frida Dahlström, försökstekniker vid SLU i Skara, arbetar bland annat i det internationella projektet SusCatt för att samla in data från försök på ungtjurar av ren mjölkras och korsning mjölkras/köttras där all konsumtionsdata mäts på individnivå. I det nya stallet på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning ges möjlighet att med hög noggrannhet mäta tillväxttakt, foder- och vattenförbrukning. Man mäter också löpande viktdata vilket ger en god och överskådlig bild över hur djuren utvecklas. Med linjediagram kan man snabbt se oväntade variationer som kan bero på sjukdom och ses som ett komplement till tillsynen i stallet. I forskningssyfte är de ...

Läs Mer…

Värna våra västsvenska potatisodlingar

I Västra Götaland odlade vi 2016 matpotatis på 2 232 hektar, vilket motsvarar nästan 13% av Sveriges totala matpotatisproduktion. Vi ser inom handeln en spännande utveckling med fler sorter med olika tillagningsegenskaper, smak och storlekar. Det går alltmer mot att potatisen som säljs i butik ska vara tvättad, mer och mer säljs påspackat. Har regionalt odlad potatis en plats i våra offentliga kök? Det var en av frågorna som diskuterades vid temadagen på Nossebro höstmarknad 31 oktober 2018. Gröna Möten  fanns på plats och tillsammans med Essunga kommun samlade vi intresserade potatisodlare för att diskutera marknaden och utmaningar framåt. K ...

Läs Mer…

När ser vi första blockkedjelösningen inom livsmedelsbranschen?

Allt oftare ställs frågor som handlar om säkra sätt för spårbarhet genom livsmedelskedjan. Sammanhangen breddas där det efterfrågas ökad transparens om råvarors ursprung. Aktörer inom offentlig måltid ställer i högre utsträckning upp mål för en ökad andel svenska råvaror. Dessutom vill konsumenter se mer närproducerat i butik och på restaurangmenyer. Vid ett Gröna Möten i Skara 17 oktober 2018 diskuterades möjligheterna till att utnyttja blockkedjetekniken för att säkra spårbarhet på livsmedel. Andreas de Blanche, lektor vid Högskolan i Väst, kom på besök till Skara för att förklara hur tekniken fungerar. Andreas har studerat tekniken i flera ...

Läs Mer…

Om odling av enkorn, virvelkvarnar och långjästa surdegsbröd

En måndag i oktober träffades några bagare, spannmålsodlare och entusiastiska brödälskare för att diskutera kultursorters skillnader och bakegenskaper. Anders Lunneryd, ordförande i Ekologiska lantbrukare berättade om erfarenheterna som odlare av gamla kultursorter. Han odlar själv ekologiskt på Lundens Gård utanför Trollhättan sedan 1998. “Redan på 80-talet började jag ifrågasätta de växtskyddsmedel jag själv använde och om det fanns något annat sätt att göra det på. Nu har jag kommit så långt i min ekologiska odling att jag odlar ‘Evovete’  sedan några år tillbaka”, säger Anders. Evovete består av väldigt många olika ...

Läs Mer…

Gröna Möten spanar på Livsmedelsforum i Göteborg

Annica Sohlström, Livsmedelsverket, konstaterar i inledningen av årets upplaga av Livsmedelsforum att fokus för dem nu har förändrats från att tidigare handlat mest om matsäkerhet och näringsriktig kost till att alltmer handla om miljöpåverkan, smaklighet och mat som en del i skolans pedagogiska arbete. Naturvårdsverkets Kerstin Cederlöf stämmer in genom att peka på nödvändigheten i att öka vår kunskap om klimatpåverkan inom livsmedelsproduktion. ”Felet är att vi pratar om en fråga i taget”, säger Kerstin, ”Vi måste se helheten, få alla intressenter att agera tillsammans”. Det nyss avslutade fyraåriga projektet PRINCE (Policy-Relevant Indicat ...

Läs Mer…

Potatistema i Nossebro 31 oktober 2018

Västra Götaland är ett av de område i Sverige där det odlas mycket potatis. I samma vecka som vi firar potatisens dag (26 oktober) hålls sedvanlig marknad i Nossebro. Då med fokus på potatis. Vi har idag flera hundra sorters potatis som odlas kommersiellt i Sverige. 2017 odlades 527 000 ton potatis i Sverige, vilket var lägre än de senaste fem åren med 3%. Hur ser odlingsläget ut 2018? Vilka utmaningar står svensk potatisodling inför? I samband med Nossebro marknad 31 oktober arrangerar Gröna Möten tillsammans med samverkansplattformen LAB190 och Interreg North Sea Regionprojektet REFRAME ett eftermiddagsseminarium om hur vi kan samverka för ...

Läs Mer…

Ultraljudsscanning för bättre köttkvalitet

Inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött görs utvärdering av nya innovativa metoder för att mäta köttkvalitet. RISE, som är en av projektets partners, har tillsammans med Växa Sverige arbetat fram underlaget för en ny ultrascanningstjänst som ger möjlighet till mätning av marmorering på levande djur. Detta kan bli en pusselbit och viktig del i det arbete som pågår inom projektet när det gäller att ta fram en ny prissättningsmodell för slakten. Aktiviteten drivs av Svenska Köttföretagen och målsättningen är att ta fram ett tillägg till EUROP-systemet som har mer foku ...

Läs Mer…

Nyhetsarkiv