Nyheter

Ett bra bete är det bästa stängslet
5 mars, 2020

Anders Råsberg, lantbrukare 1933 kom Lagen om ägofred, vilket gäller än idag. Denna lag reglerar hur du håller dina stängsel. Lagen är dispositiv, den är alltså förhandlingsbar. “Tänk på att […]

Läs mer
Ensilagets kvalitet påverkar mjölkkvaliteten
4 mars, 2020

Foto Annika Arnesson En studie som gjorts inom Agrovästs Mjölkprogram visar att halten flyktiga fettsyror (VFA: summa av ättiksyra, propionsyra och smörsyra) i ensilaget har störst inverkan på antal sporer […]

Läs mer
Nominera till Unga Landsbygdspriset i Väst
28 februari, 2020

“Ungas företagande och idéer skapar företag i framtiden. Tillsammans gör vi framtiden ljus”. Sök nu eller nominera någon som uppfyller kriterierna. De som har möjlighet att vinna 25 000 kronor […]

Läs mer
Nu startar Smart Agtech – teknikbolag med lantbruksinnovationer efterlyses
26 februari, 2020

Idag är det officiellt att SmartAgri och Agtech 2030 etablerar samarbetsplattformen Smart Agtech. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för svenska små och medelstora teknikföretag att utveckla, testa och kommersialisera […]

Läs mer
Svensk biometanol öppnar nya vägar för framtidens biodrivmedel
21 februari, 2020

Igår kväll kunde 30-talet jord- och skogsbruksföretagare ta del av rykande färska nyheter när Södra Skogsägarnas Henrik Brodin var föredragshållare på Gröna Möten under rubriken “Skogen som råvara för framtidens […]

Läs mer
Premiär för Gröna Möten i Halland
20 februari, 2020

Inom Livsmedelsprogram Halland arbetar man för att utveckla och öka befintlig produktion och förädling av råvaror och livsmedel. Tillsammans med Gröna Möten arrangeras inom ramen för detta arbete ett evenemang […]

Läs mer
Gröna bioraffinaderier – vilka förutsättningar ger energi- och klimatpolitiken?
11 februari, 2020

”Näringsläckage är en av de viktigaste negativa påverkansfaktorer på den marina miljön”, menar professor Stiig Markager vid Aarhus Universitet i ett debattinlägg på webbportalen altinget.dk i december 2019.  Han understryker […]

Läs mer
Kunskap och tips om nötkött och klimat
10 februari, 2020

Inom Energigården, som drivs av Agroväst, arbetar vi aktivt för utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk. Genom att förmedla kunskap baserad på forskning och innovation som bidrar till minskad klimat- […]

Läs mer
Fortsatt negativ trend för ekologisk mat
7 februari, 2020

För tolfte året i rad kunde vi i samband med den festliga Ekogalan i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm ta del av aktuella marknadsläget för ekologiska produkter i Sverige. […]

Läs mer
Investering i frisk gröda ger högre utbyte
7 februari, 2020

FN har utropat år 2020 till det internationella växtskyddsåret.  FAO och internationella växtskyddskonventionen vill öka medvetenheten och kunskapen om tillståndet i världen gällande växter. Man vill med satsningen visa på […]

Läs mer
Akademiens A W Bergstenpris går i år till Jan Rundqvist
3 februari, 2020

A W Bergstenpristagare Jan Rundqvist Det prestigefyllda priset som årligen delas ut till person som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit […]

Läs mer
Vägen framåt är mellangrödor
30 januari, 2020

Marken är en begränsad resurs som vi vill kunna fortsätta bruka med lönsamhet och god avkastning. I monokulturella odlingssystem uppstår problem i form av jord- och vattenerosion, markpackning och minskad […]

Läs mer
Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram