Lantbruket i fokus under Elmiadalen

26 juni, 2020

PRESSINFORMATION 26 JUNI 2020

Nu på måndag den 29 juni går Elmiadalen av stapeln och pågår i två dagar. Mässanläggningen Elmia har byggt om delar av sina hallar till studios där en rad seminarier a la Almedalen-stil kommer att arrangeras. Ett seminarium har lantbruket i fokus och går under rubriken ”Smart agtech minskar vår sårbarhet”. Detta sker live på Elmia på tisdagen den 30 juni kl. 13.55. Seminariet sänds online och är ett samarrangemang mellan SmartAgri i Västra Götaland och Agtech 2030 i Östergötland.

Fokus på riskreducering genom innovation

Temat är hur innovationer kan minska risken för kriser i samhället – och hur kriser faktiskt kan föda nya innovationer. Det kommer också diskuteras hur innovationer kan mildra effekten av kriser som trots allt uppstår.
“Vi kommer att lyfta fram scenarier om framtida kriser liksom lärdomar från kriser i historien”, säger Matilda von Rosen, Agroväst, som är moderator under seminariet.
Ett mål är att inspirera teknikbolag av olika slag att engagera sig i lantbrukets utmaningar och möjligheter och då särskilt i ett krisperspektiv.
“Tekniköverföring mellan olika branscher är en nyckel till innovation och det finns mycket att göra för att få fram mer robust teknik inom lantbruket som kan möta kriser av olika slag”, säger Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet och en av initiativtagarna till seminariet.

Bred medverkan från akademi och gröna näringen

Under seminariet, som också inkluderar nyproducerade videos, medverkar praktiker, forskare och rådgivare från olika organisationer:
Kristina Anderback, senior rådgivare Agroväst Livsmedel
Per Frankelius, docent Linköpings universitet
Kristine Ivarsson, Hortonom, Hushållningssällskapet Västra
Jens Juul, projektledare Agroväst Livsmedel
Ove Konradsson, VD Hushållningssällskapet Västra
Charlotte Norrman, docent Linköpings universitet
Matilda von Rosen, innovationscoach Agroväst Livsmedel
Janne Rundqvist, Agronom och bl.a. styrelseledamot i Stiftelsen Lantbruksforskning
Jonas Engström, forskare RISE
Uno Wennergren, professor Linköpings universitet

Seminariet streamas live, eftersom besökare inte tillåts vara med pga. rådande corona-situation. Länk till programmet:

https://www.elmia.se/elmiadalen/program/

Efter Elmidalen kommer även alla seminarier att läggas upp ett och ett, så för de som missar live-streamingen finns möjlighet att se programmet i efterhand.

SmartAgri och Agtech 2030

SmartAgri är ett samverkansinitiativ mellan Agroväst, Science Park Skövde och RISE som startades hösten 2017. Målet är att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en effektiv, hållbar och säker livsmedelsproduktion genom att föra samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi. Initiativet delfinansieras av Euupeiska Regionalfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.

Agtech 2030 utsågs till ett Vinnväxt-program av Vinnova 2018. Syftet är att stimulera lantbruksteknik och även affärsutveckling relaterad till lantbruket. Bakom initiativet, som koordineras av Linköpings universitet, finns ett tjugotal organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet, AgroÖst, Science Park Mjärdevi, SMHI och Vreta Kluster. Bland partnerorganisationerna finns teknikbolag, lantbruksföretag, lantbruksmaskinföretag, konsultföretag och aktörer som representerar förädlingskedjor.

Kontakt

Matilda von Rosen: matilda.vonrosen@dev.agrovast.se, 0722- 34 16 00
Per Frankelius: per.frankelius@liu.se, 0708-21 29 49

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Redigering

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram