Innovationer inom belysning ger en mer hållbar växthusodling

Gröna Möten gästades i början av april 2017 av Johan Lindqvist och Ida Fällström från Heliospectra AB, Göteborg. Företaget har funnits sedan 2006 med sina helhetslösningar för belysning i bland annat växthus.
Med en stor andel forskning har företaget redan flera patent på sitt ledbelysningssystem och satsar stort på både europeisk och amerikansk marknad. Är det då någon skillnad på ljus och ljus?
Johan tog oss in i ljusets värld och beskrev noggrant plantans behov av ljus.
– Ljusets intensitet behövs för att skapa biomassa
– Ljusets spektrum behövs för att skapa form och höjd
– Ljusets fotoperiod, dvs hur lång ljusperioden är, kan påverka plantans blomning

Ytterligare en faktor som Heliospectra AB arbetar särskilt med är ljuses distribution, vikten av att ljuset är jämnt fördelat i utrymmet som ska belysas. Detta är av avgörande roll i ett växthus och deras lösning öppnar också möjligheter att arbeta vertikalt i växthusen för att utöka växtytan.
Heliospectras led-lampor är designade för att träffa odlingsytan med stor noggrannhet och med jämn fördelning. Utan den precisionslösning som finns i Heliospectras optik kan upp emot 50% av ljussättningen projiceras utanför plantorna. Därtill kommer deras djupa kunskaper i ljusets spektrum, dvs vilket typ av ljus som ger plantan bäst förutsättningar att utvecklas. Framför allt är det färgproportionerna (ex: blått:rött, rött:mörkrött, osv.) som kan ge påverkan på produkters utveckling och också på kvalitet i form av smak.
Kundens målsättning styr lösningen
Alla belysningsinstallationer från Heliospectra AB är på något sätt anpassade till kundens miljö, ytan på utrymmet, vilken ljusintensitet som krävs och vilka egenskaper man vill förstärka hos plantan.

” Våra produkter har ett grundspektrum att utgå från, som sedan kan varieras beroende på vilka plantor det gäller”, berättar Johan Lindqvist, forsknings- och utvecklingsingenjör. “Men i de flesta fall modifieras och anpassas dessa till kundens förutsättningar och behov”.

De nämner gärna Spisa som referens som är Europas största producent av ekologiska örter i kruka. Kunder ser Heliospectras belysningssystem som en väg att minska klimatpåverkan genom att minska energiförluster. En vidareutveckling som Johan arbetar med är att koppla belysningssystem till ljussensorer för automatisk styrning och kontroll. Det är en mycket sofistikerad lösning där lampornas output automatiskt anpassas beroende på mängden naturligt solljus. Johan beskriver deras innovativa lösning som ett ”smart, dynamiskt ljussättningssystem för en mer kontrollerad växtmiljö, styrt av ett grönt tänk om att spara energi.”
Forskar i eget växtlabb
Ida Fällström är ansvarig för Heliospectras växtlabb där man fortsätter bedriva viktigt forskning i ämnet. Forskningen idag är både riktad mot akademien och mot näringslivet, i uppdrag. Växtlabbet är 80 kvadratmeter stort med 20 separata odlingsenheter. I labbet finns ingen påverkan av dagsljus utan här skapas en helt kontrollerad miljö. De gör även forskningsarbete i samarbete med till exempel SLU Alnarp ute i växthusmiljö.
Vi som var där kunde efteråt konstatera att detta var ett intressant föredrag som ledde till många intressanta diskussioner vid lunch-minglet.

Ulrika Åkesson, Agroväst