Gräs är guld – om biologisk mångfald och betesdjur

18 september, 2020

I årets digitala upplaga av Skaras akademiska vecka, Smedjeveckan, kan du lyssna till många intressanta föredrag från flera olika forskningsområden. Ett av fördjupningsföredragen handlar om varför betesdjur i våra marker är så viktiga för biologisk mångfald och klimatsmart köttproduktion.

Vår kulturpåverkan på landskapet är ung, men landskapet och dess biologiska mångfald är gammal. Lantbrukets långsiktiga insatser behövs för att behålla dessa värden till nytta för hela samhället. Anna Hessle, Sveriges lantbruksuniversitet förklarar i föredraget varför hävdade naturbetesmarker är så artrika och hur vi och våra betesdjur kan fortsätta bevara deras biologiska mångfald. Därtill ju mer grovfoder vi odlar desto mer kol lagrar vi in i marken. Genom att odla vall och låta vallarna ligga längre skapas viktiga kolsänkor som binder kolet i marken. Lantbruket är en del av lösningen på klimatomställningen. Anna Jamieson, Sveriges Nötköttsproducenter och Föreningen Naturbeteskött, pekar på åtgärder som minskar klimatavtrycket inom nötköttsproduktion.

Filmen bygger på nyutgåvan av boken Nötkött med boksläpp som hölls i Skara 31 september och i Länghem 1 september 2020 och arrangerades av Agroväst Gröna Möten. Kapitlet om miljö och klimat baseras delvis på faktablad som tagits fram av Anna Jamieson på uppdrag av Agroväst Energigården inom ramen för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Boken Nötkötts nyutgåva delfinansieras av Sveriges köttbönder via Svenska Köttföretagens Branschutvecklingspengen.

Fler intressanta föredrag hittar du på Smedjeveckans webbsida:

https://www.slu.se/om-slu/orter/skara/smedjeveckan2020/

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text & bild

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram