Fokus på vallbaserad produktion

21 februari, 2022

Deltagarna i evenemanget "Vallbaserad produktion när insatsmedlen är dyra" fick dragningar om vinsten/förlusten med en minskad gödsling i vallen och hur andelen klöver från vallen kan ökas. Resonemang fördes kring Noll och Maxrutor i vall och hur Yara N-sensor kan användas för vallgödsling.

Sofia Kämpe, ordförande i Skaraborgs vallförening, berättade om surgörning av flytgödsel och Svante Andersson från Hushållningssällskapet fortsatte med en presentation om betydelsen av myllning av flytgödsel. Harvest Lab 3000, teknik för precisionslantbruk, från John Deere presenterades av Gunnars maskiner.

Erfarenheter kring foderförsök

Eftermiddagen bjöd på flera berättelser från lantbrukare som delade med sig av sina erfarenheter kring foderförsök på ekomjölkgård, anpassning av konventionell foderstat och erfarenhet av endagars utfodringskontroll via managementprogram från Lely. Det var gott om frågor från de deltagande och intresset för deras presentationer var stort.

De planetära gränsernas påverkan

Dagen rundades av med presentationer av olika foderstrategier och hur foderstaten kan påverkas när priset är högt eller lågt och andra strategier för lönsam mjölkproduktion. Susanne Bååth Jacobsson från VÄXA gav en utblick över aktuella förändringar på världsmarknaden och de planetära gränsernas påverkan på efterfrågan och produktionskapacitet globalt sett. Hon förde även resonemang om vikten av att reflektera kring hur det kan påverka den egna verksamheten.

Cirka 35 personer deltog i Smedjan i Skara, måndagen den 21 februari 2022 . Deltagare fanns även med digitalt via Teams. Dagen samarrangerades av Svenska Vallföreningen, VÄXA, Hushållningssällskapet och Agroväst Gröna Möten.

Här kan du se dagens program >>>

Här kan du se hela evenemanget inspelat >>>

Nyhetsarkiv

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram