2 februari 2018 Internationella våtmarksdagen!

2 februari, 2018

Idag uppmärksammar världen vikten av våra våtmarker. Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen, men i Sverige som i många europeiska länder minskar våtmarksarealerna.
Utdikning till förmån för jord- och skogsbruk är en vanlig orsak till minskad våtmarksareal även i resten av Europa, men även föroreningar, övergödning och torvbrytning är faktorer som påverkar de europeiska våtmarkerna negativt. Våtmarker kring våra tätorter är särskilt utsatta och känsliga.

Våtmarkerna är viktiga för vår biologiska mångfald. De behöver brukas och skötas för att mångfalden ska kunna bevaras. Alltfler talar om våra våtmarker som en viktig resurs och vi ser projekt startas för att främja bevarandet av våtmarker, men det finns mycket kvar att göra än. Ett sätt är att på olika sätt uppmärksamma våtmarkens betydelse. Idag gör vi det lite extra.

Ulrika Åkesson Agroväst

Foto Slätte Gård, Ulrika Åkesson

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram