Studiebesök på världens nordligaste permaculture farm

20 oktober, 2017

Strax utanför Västra Änmtervik i Värmland ligger ett mindre lantbruk med kombinerad skog- och jordbruksmark. Gården drivs sedan 2014 av paret Richard Perkins och Yohanna Amselem som en visnings- och undervisningsgård. Permaculture Ridgedale är världens nordligaste lantbruk som drivs som en permaculture farm. Mycket förenklat betyder det ett högdiversifierat lantbruk med odling och självhushåll som drivs ekologiskt där alla resurser nyttjas cirkulärt och intensivt. Detta för att visa att det är möjligt att klara sig på det jord och skog ger även i Nordens kalla klimat och på relativt liten yta. Richard Perkins säger att det är tufft med bara 120 frostfria dagar om året. Samtidigt ger det jorden en lång och nyttig viloperiod för att klara den intensiva odling som bedrivs.

Han fortsätter (fritt översatt): ”Vi har i världen idag all teknisk kunskap som behövs och affärsmodeller finns på plats för att kunna driva ett litet diversifierat lantbruk där man utnyttjar befintliga resurser på ett cirkulärt och holistiskt sätt.” Målet är att praktisera en resilient lösning och ett hållbart levnadssätt med fokus på jordbruksdesign och cirkulär bioekonomi.

En viktig del på gården är lärandet

Ridgedale Permaculture driver också undervisning och man har haft studenter från 45 länder som har fått ta del av parets teori och praktik på gården. 27 augusti 2017 arrangerade Lokalproducerat i Väst tillsammans med Gröna Möten inom EU-projektet REFRAME en studieresa till Richard och Yohannas gård. Intresset var stort och flera stod på väntelista för att få en plats på resan. Slutligen gav sig 30 kunskapstörstande odlare och producenter iväg med buss till Värmland. De fick snabbt lära sig att effektivitet och lönsamhet är Richard Perkins ledord. Är det inte lönsamt första året så är det inte intressant!

Diversifiering skapar hållbar lönsamhet

       

Deras grönsaksodlingar omsätter idag ca 400kr/m2 odlingsyta och de odlar på 1500m2, målet för 2018-19 är att effektivisera ytterligare och komma upp i 750kr/m2. Dessutom är det viktigt att bedriva en verksamhet som bygger på långsiktigt uppbyggande av matjord och mikroliv i den, och där har djuren en viktig roll att spela.
Ridgedale Permaculture har fler ben att stå på i sin produktion, 800 värphöns och 4500 slaktkycklingar/år är en viktig inkomstkälla på gården. De har eget äggpackeri och kycklingslakteri som gör att de har möjlighet att kontrollera hela kedjan, från jord till bord. De säljer råvaror genom konsumentprenumerationer och genom REKO-ring Karlstad. Packeriet och slakteriet möjliggör dessutom försäljning till butik och restaurang. Man blir lätt imponerad och inspirerad av Richards rappa engelska om hur man enkelt får lönsamhet genom intensivodling. Samtidigt förstår man att mycket planering, markbearbetning och löpande skötsel ligger bakom.

En kompetenshöjande insats för att få fler lokala livsmedelsföretag att vilja växa

Lokalproducerat i Väst ingår i en EU-finansierad satsning med mål att korta livsmedelskedjan och gynna lokalt producerad mat. Fem olika regionala piloter från fem olika länder har formats och fått delfinansiering från EU-programmet Interreg North Sea Region. I den svenska piloten eller som de kallas Regional Food Frames ingår Naturbruksskolan Sötåsen, Lokalproducerat i Väst och Agroväst, som också fungerar som koordinerande Partner gentemot EU-programmet.
Målsättningen med REFRAME -towards a regional food frame är att skapa bättre förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion att komma in och växa på den regionala marknaden. En viktig faktor för att lyckas är att öka kunskapen om regionalt producerad mat. Lokalproducerat i Väst erbjuder därför sina olika nätverk en rad kompetenshöjande insatser för att få fler lokala företag att våga växa i regionen.

Oskar Lorenzon, rådgivare på Lokalproducerat i Väst ledde studieresan som uppskattades av deltagarna.
Mer finns att läsa om projektet här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst

Foto Oskar Lorenzon

 

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram