SmartAgri-initierat innovationsprojekt kring klassificering avslutat

12 maj, 2023
Projekt | SmartAgri

Innovationsprojektet ”Digital klassificering av slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan” avslutades i mars 2023. Projektet syftade till att ta fram och testa en lösning som digitalt kan klassificera slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan. Prototypen som utvecklades inom projektet är ett viktigt steg mot att klassificeringen kan utföras med kameror och efterföljande bildanalys, vilket ger producenten rätt betalning för slaktkroppen och ger underlag för korrekt prissättning på köttmarknaden.

Vid avslutning av projektet fanns en produktprototyp som klarar att leverera bilder av tillräcklig kvalitet för AI machine learning. Redan vid utgången av projektet fanns cirka 25 000 bilder som var matchade med klassning utförd av godkänd klassare vid slakteriet. Matts Lilja vid produktägaren EUROP System of Sweden AB kunde konstatera att det fanns tillräckligt med bildmaterial för att gå vidare med AI-träning.

- På slakteriet kan lösningen innebära vinster i förbättrad noggrannhet, spårbarhet men även en bättre arbetsmiljö, säger Anders Johansson, projektägare på Agroväst

Anders Johansson, projektledare | Agroväst
Anders Johansson - Agroväst

Efter projektet fortsätter EUROP System of Sweden AB att utveckla maskininlärningsmodell och produkt i syfte att nå en mognadsgrad där det är möjligt att nå ett godkännande från Jordbruksverket för att använda produkten kommersiellt. Godkännande av produkten hos SJV och motsvarande europeiska myndigheter bedöms kunna inledas år 2024–2025 varefter kommersialisering mot slakterierna möjliggörs.

Inlägget SmartAgri-initierat innovationsprojekt kring klassificering avslutat dök först upp på Agroväst.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram