REFRAME - kortare handelsvägar för lokal mat

7 april, 2021

Västra Götaland har varit pilot för Sverige inom satsningen REFRAME under drygt fyra år. Under den här tiden har en rad aktiviteter genomförts för att stimulera till kortare handelskedjor där småskaliga livsmedelsproducenter lättare och mer effektivt når slutkund. I slutet av mars var det final för de fem länder som deltagit i den europeiska satsningen. Det var en livesänd slutkonferens där Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien medverkade.

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat, vilket bidrog till relevans och uppmärksamhet både från producenter och konsumenter. Senaste året har arbetet kretsat kring effekterna av pandemin. Vi kan konstatera att för lokal mat i butik har effekten varit gynnsam medan den för lokal mat i offentlig sektor har varit tuff och definitivt ser vi negativa effekter inom restaurangbranschen.

Sett över en längre tid, fyra år, då insatser i Västra Götaland gjorts av Lokalproducerat i Väst, Agroväst och Naturbruksförvaltningen kunde många positiva, kortsiktiga effekter lyftas fram vid den internationella konferensen. Marcus Nyström, VD Lokalproducerat i Väst redogjorde för framgångar inom svensk dagligvaruhandel:

"Dagligvaruhandeln har haft en vilja att möta konsumenters önskan om mer lokala varor i butiken. Lokalproducerat i Väst har genom REFRAME kunnat utbilda och coacha flera småskaliga producenter till att ta steget in i matbutiken".

Och det visar sig i statistiken för västsvenska butiker. ICA Maxi redovisar 30% omsättningsökning för lokala varor mellan 2017-2019. Nästan en fördubbling av antalet artiklar meddelas från stormarknadskedjan. Under 2020 tappade många småskaliga producenter affärer inom restaurang pga pandemin. Detta uppmärksammade Lidl och från mars 2020 satsade kedjan på mer lokala varor. Detta genererade en omsättningsökning på 1,5 miljon första halvåret för sex nya lokala livsmedelsproducenter från Västra Götaland.

Den svenska trenden består

Det finns ett flertal utmaningar för småskaliga producenter som vill nå butikshyllan: Krångliga rutiner för att lista en produkt, oflexibla beställningssystem med volymgränser och logistikkrav som är riktigt tuffa för de mindre producenterna.

"Vi har inte kunnat arrangera de så viktiga lokala mässorna där dagligvaruhandelns inköpare kunnat möta nya producenter på traditionellt sätt. Istället har Lokalproducerat i Väst operativt stöttat enskilda handlare med minimässor i butik, demonstrationer av lokal mat och stöd i profilering av lokala produkter på hyllan", förklarar Marcus.

I Livsmedelsföretagens konjunkturrapport för Q4 2020 sägs att svenskt ursprung och lokalproducerat är en trend som kommer att bestå. Konsumenten gör allt fler medvetna val som rör varifrån maten kommer och var den har producerats.

Samtidigt ökar konkurrensen för småskaliga producenter inom premiumsegmentet både från de större livsmedelsproducenterna och från dagligvaruhandelns egna varumärken.Livsmedelsföretagen lyfter i sin rapport vikten av att säkra tillväxt genom en affärsmodell som inkluderar flera avsättningskanaler.
Du kan läsa hela rapporten här >>>

Digital handel och digitala mötesplatser

Vi ser alltfler livsmedelsproducenter som satsar på digital handel. Till övriga länder inom REFRAME har svenska piloten delat framgången med REKO-ringar. Men vi ser även nya digitala butiker för lokal mat mer tillgängliga via webbplatser och sociala medier. Lokalproducerat i Väst har varit en viktig källa till vägledning, utbildning och inspiration för utveckling av digitala handelslösningar under en svår period.

Agroväst, som hållit samman den svenska piloten, kan summera att samarbetet med andra länder i att hitta nya sätt som utvecklar handel för småskaliga livsmedelsproducenter har varit värdefullt. Arbetet inom REFRAME har synliggjort insatserna till fler, nätverken har breddats både inom regionen och mellan de olika länderna. De fem piloternas arbete med att utveckla smarta sätt att tillgängliggöra lokal mat och skapa snabbare vägar till konsumenten finns samlat som best practises i REFRAME On-Line-Resource Centre. Du hittar dem här >>>

"Ett annat viktigt arbete är kompetenshöjande insatser för att lokal mat ska öka sin andel vid offentlig upphandling. REFRAME har genom Naturbruksförvaltningen arrangerat ett flertal seminarier för offentliga inköpare och skapat viktiga kontaktytor för producenter som vill arbeta med den offentliga livsmedelsaffären. De har även implementerat korta livsmedelskedjor i naturbruksskolornas utbildningar", förklarar Kristina Anderback, projektkoordinator REFRAME Sverige, Agroväst. "Lokalproducerat i Väst har en viktig funktion som resurscentrum och mötesplats dit småskaliga producenter kan vända sig för att komma vidare i sin utveckling. Tillsammans har vi stärkt vår samverkan och samlat ny kunskap om smarta lösningar, vilket bidrar till att en högre andel mat som producerats regionalt också konsumeras i regionen vilket bidrar till en ökad lönsamhet och fler arbetstillfällen på landsbygden.", säger Kristina avslutningsvis.

Du kan läsa mer om arbetet inom REFRAME på projektets webbsida >>>.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text och textredigering

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram