Prisbelönt innovation ger bättre grovfoder

22 januari, 2021

Vallen behöver vårdas väl för att säkra optimalt utbyte och hög foderkvalitet. Dagens maskiner för vallproduktion medför ofta problem med markpackning och föroreningar i fodret, vilket i sin tur kraftigt försämrar kvaliteten på ensilaget. En fullskaleprototyp av vallskördemaskinen Multiflow som möter dessa utmaningar finns nu färdig för test och demonstration. 

”Jag har tillbringat många timmar i traktorn med att fundera på hur jag ska kunna minska antalet körningar i vallen och på så sätt få en högre skörd och ett riktigt bra vallfoder”, berättar lantbrukaren och innovatören Inge Karlsson som driver Hults gård i Götaälvdalen.

Vallskördemaskinen Multiflow publicerades som en av de tio hetaste innovationerna i ATL:s artikel från 10 september 2020. Per Frankelius, Linköpings Universitet kommenterar i artikeln att Sverige behöver nya maskininnovationer som detta och nya växande företag. Inge själv tar framgången på ett mer ödmjukt sätt och menar att stödet från Agroväst och RISE med finansiering från innovationsstödet EIP-Agri har varit ovärderligt.

”Den expertis som finns inom Agroväst när det gäller att finna rätt finansieringsform och samarbeten har varit nödvändig. Och utan det personliga stöd jag fått ifrån SmartAgri och RISE i form av coachning och goda råd de senaste fyra åren hade jag nog inte orkat”, menar han.

Multiflow vårdar vallen

Multiflow klarar av fem olika moment i skördearbetet - slåtter, vändning, strängläggning, direktpressning och strängluftning. Maskinens goda markföljning och unika konstruktion gör att jord, gödsel och andra föroreningar inte blandas in i fodret, samt att man inte kör i fodret. Detta förbättrar möjligheterna att få en lyckad ensilering och ett foder med högre näringsvärde och kvalitet. Den stora arbetsbredden och fasta körspår i grödan stärker förutsättningarna för långliggande vallar med en hög och jämn andel baljväxter.

Foto A Jangtoft

Silverbillen 2020

Och fler framgångar har nått Inge för hans satsning på utveckling av ny maskinteknik. 19 november publicerades vinnaren av Jordbrukstekniska Föreningens utmärkelse 2020. Vinnare är Inge Karlsson och Multiflow. De skriver på sin webbsida att "Multiflow är en ny svensk vallskördemaskin som ska bidra till bättre vallfoderkvalitet genom att minska körskador och nedsmutsning av foder under fälttorkningstiden”.

Om innovationsprojektet och EIP-Agri

Ingående partners är förutom innovatören Inge Karlsson och hans företag Imsson Naturteknik:  Agroväst, RISE, Gothia Redskap och H-Ide Henriksson. Landsbygdsprogrammets innovationsstöd EIP-Agri syftar till att utveckla nya produkter och tjänster som stärker konkurrenskraften för jordbruk, trädgård och rennäring, samt bidrar till att nå uppsatta miljö- och klimatmål.  Genom innovationsstödet kan du få stöd att utveckla din idé till innovation med finansiellt stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Kontakta gärna oss på Agroväst om hur du gör för att finna lämplig finansieringsform för utveckling av din idé.

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text och redigering

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram