Nyhetsbrev vecka 17 2018

24 april, 2018

 

Gröna Möten 17 maj Studiebesök Backa Gård
FÄLTVANDRING I VALL MED MASKIN- OCH GÅRDSVISNING, VARNHEM
Ekologiska Lantbrukarna Skaraborg tillsammans med Skaraborgs Vallförening ordnar i samarbete med Gröna Möten och Carl-Harry & Johanna Tell ett intressant studiebesök på Backa Gård i Varnhem. På Backa Gård bedrivs idag ekologisk mjölkproduktion, vall- och växtodling samt nötköttsproduktion. Den sjuttonde maj besöker vi dem för diskussioner kring årets valletablering, växtföljd och mjölkproduktion.

Vallskördemaskiner kommer finnas för visning på gårdsplan.
Evenemanget är kostnadsfritt. Vi bjuder på hemgjorda hamburgare med kött från Skövde Slakteri och Falköpings mejeri bjuder på mjölk.
Anmäl dig senast 11 maj 2018 genom att registrera dig på gronamoten.se.

 

PREMIÄR FÖR GRÖNA MÖTEN SJUHÄRAD!

Gröna Möten 22 maj Hur kan vi öka investeringsviljan
OCH TILLVÄXT INOM SVENSK MJÖLKPRODUKTION

Möt Arlas Peter Kofoed som talar om hur vi med gemensam kraft ökar konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion. Anders Christenson från European Dairy Farmers berättar om samverkan i produktionsledet med andra länder. Kristoffer Kullingsjö från Kullingsjö Lantbruk ger oss inblickar i hur de med tydliga strategier och mål driver verksamheten mot god lönsamhet. Vi välkomnar lantbrukare, företagare, näringslivs- och landsbygdsutvecklare, rådgivare i Sjuhärad till en intressant kväll på Rådde Gård. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.
Läs hela programmet och anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på gronamoten.se.

Gröna Möten Sjuhärad är ett Leader Sjuhäradprojekt som finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer om satsningen i Sjuhärad här >>>

Gröna Möten 30 maj Marknadsläget och nya handelsvägar för småskalig äggproduktion
Vi bjuder in till äggfrukost för dig som är aktiv inom äggproduktion. Svenska Ägg har nyligen fått ny verksamhetsledare i Marie Lönneskog Hogstadius. Hör henne beskriva marknadsläget inom svensk äggproduktion, äggets förträfflighet som livsmedel och vilka utmaningar vi står inför. Ställ dina frågor till Livsmedelverkets Rune Lundén vad gäller hållbarhet och regler vid handel i mindre skala. Evenemanget är kostnadsfritt och vi är på Bryggeriet i Götene. Enklare förtäring ingår.

Detta är ett samarrangemang mellan Lokalproducerat i Väst och Gröna Möten och sker inom ramen för EU-projektet REFRAME. Anmäl dig senast 24 maj 2018 genom att registrera dig på gronamoten.se.

 

 

Gröna Möten 13 juni Småskalig & lokal ölproduktion
TRENDSPANING BLAND GAMLA KULTURSORTER OCH TERROIR
Vi bjuder in till ett seminarium riktat till bryggerinäring och spannmålsodlare som verkar inom Västra Götaland. Claes Wernersson bjuder in oss till mikrobryggeriet i Kvänum, där vi diskuterar odlingsläget på svensk humle och behovet av närproducerat malt. Möt även de småskaliga mälterierna Warbro Kvarn och Kølster malt & beer.

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Lokalproducerat i Väst, Agroväst och ingår som en del i två aktuella EU-projekt:
Interreg NSR-projeket REFRAME och Leaderprojektet Malt i Väst.

Enklare förtäring ingår. Anmäl dig via evenemanget på senast 6 juni 2018 på gronamoten.se.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram