Nyheter

Finansiella stöd för småföretagare
6 april, 2020

Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister, inledningstalade vid Västsvenska Handelskammarens webbinarium 3 april om de senaste stödpaketen för små och medelstora företag: “Vi lever i ett svårt läge med fortsatt osäkerhet om […]

Läs mer
Kunskapsspridning i coronatider
3 april, 2020

– Möten med andra företagare, även från helt andra branscher, utvecklar mig som mindre företagare inom lantbruket. – Lantbruksnäringen är mottaglig för fler digitala lösningar, vi kommer att resa mindre […]

Läs mer
Gröna Möten flyttar fram evenemang
20 mars, 2020

Utifrån rådande läge med uppmaning att fördröja smittspridning av corona-virus har Gröna Möten fattat beslut om att flytta fram de evenemang som varit planerade från nu och fram till påsk. […]

Läs mer
Skydda dig och andra från smittspridning
13 mars, 2020

Gröna Möten har en beredskapsplan och vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om smittspridningsläget gällande corona-viruset. Folkhälsomyndigheten bedömer under fredagen att risken för samhällssmitta av covid-19 är mycket hög. Det innebär […]

Läs mer
Se produktvärdet ur konsumentperspektiv
5 mars, 2020

MaxMikael Wilde Björling, Linnéuniversitetet Med en förståelse för vad en tjänstedominant logik kan bidra med för att nå fram i 2020-talets kommunikationsintensitet kan vi vässa vårt erbjudande. Tiden då vi […]

Läs mer
Ett bra bete är det bästa stängslet
5 mars, 2020

Anders Råsberg, lantbrukare 1933 kom Lagen om ägofred, vilket gäller än idag. Denna lag reglerar hur du håller dina stängsel. Lagen är dispositiv, den är alltså förhandlingsbar. “Tänk på att […]

Läs mer
Ensilagets kvalitet påverkar mjölkkvaliteten
4 mars, 2020

Foto Annika Arnesson En studie som gjorts inom Agrovästs Mjölkprogram visar att halten flyktiga fettsyror (VFA: summa av ättiksyra, propionsyra och smörsyra) i ensilaget har störst inverkan på antal sporer […]

Läs mer
Nominera till Unga Landsbygdspriset i Väst
28 februari, 2020

“Ungas företagande och idéer skapar företag i framtiden. Tillsammans gör vi framtiden ljus”. Sök nu eller nominera någon som uppfyller kriterierna. De som har möjlighet att vinna 25 000 kronor […]

Läs mer
Nu startar Smart Agtech – teknikbolag med lantbruksinnovationer efterlyses
26 februari, 2020

Idag är det officiellt att SmartAgri och Agtech 2030 etablerar samarbetsplattformen Smart Agtech. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för svenska små och medelstora teknikföretag att utveckla, testa och kommersialisera […]

Läs mer
Svensk biometanol öppnar nya vägar för framtidens biodrivmedel
21 februari, 2020

Igår kväll kunde 30-talet jord- och skogsbruksföretagare ta del av rykande färska nyheter när Södra Skogsägarnas Henrik Brodin var föredragshållare på Gröna Möten under rubriken “Skogen som råvara för framtidens […]

Läs mer
Premiär för Gröna Möten i Halland
20 februari, 2020

Inom Livsmedelsprogram Halland arbetar man för att utveckla och öka befintlig produktion och förädling av råvaror och livsmedel. Tillsammans med Gröna Möten arrangeras inom ramen för detta arbete ett evenemang […]

Läs mer
Gröna bioraffinaderier – vilka förutsättningar ger energi- och klimatpolitiken?
11 februari, 2020

”Näringsläckage är en av de viktigaste negativa påverkansfaktorer på den marina miljön”, menar professor Stiig Markager vid Aarhus Universitet i ett debattinlägg på webbportalen altinget.dk i december 2019.  Han understryker […]

Läs mer
Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram