Nyheter

Kunskap och tips om nötkött och klimat
10 februari, 2020

Inom Energigården, som drivs av Agroväst, arbetar vi aktivt för utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk. Genom att förmedla kunskap baserad på forskning och innovation som bidrar till minskad klimat- […]

Läs mer
Fortsatt negativ trend för ekologisk mat
7 februari, 2020

För tolfte året i rad kunde vi i samband med den festliga Ekogalan i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm ta del av aktuella marknadsläget för ekologiska produkter i Sverige. […]

Läs mer
Investering i frisk gröda ger högre utbyte
7 februari, 2020

FN har utropat år 2020 till det internationella växtskyddsåret.  FAO och internationella växtskyddskonventionen vill öka medvetenheten och kunskapen om tillståndet i världen gällande växter. Man vill med satsningen visa på […]

Läs mer
Akademiens A W Bergstenpris går i år till Jan Rundqvist
3 februari, 2020

A W Bergstenpristagare Jan Rundqvist Det prestigefyllda priset som årligen delas ut till person som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit […]

Läs mer
Vägen framåt är mellangrödor
30 januari, 2020

Marken är en begränsad resurs som vi vill kunna fortsätta bruka med lönsamhet och god avkastning. I monokulturella odlingssystem uppstår problem i form av jord- och vattenerosion, markpackning och minskad […]

Läs mer
Gröna Möten presenteras vid Framsteget 2020
28 januari, 2020

Inom Livsmedelsprogram Halland arrangeras årligen Framstegsdagen. Framsteget 2020 arrangeras för att ge möjlighet till nätverkande och inspiration med syfte att synliggöra Halland som matregion. Årets program har ett sjömatstema och […]

Läs mer
Dags att lägga om svampstrategi i växtodlingen
27 januari, 2020

Denna vinter kan verkligen jämföras med Skottlands mildare och mer regniga klimat. Vad innebär ett förändrad svenskt klimat för oss som odlare i södra Sverige? “Kombinationen av ett klimat i […]

Läs mer
Stort intresse för fusariumtoxiner och ergotalkaloider
9 december, 2019

Erik Hartman, Föreningen foder & spannmål Årets DON-konferens hölls i Skara 4 december och hade i år tema ”Nya gränsvärden för mjöldryga och fusariumtoxiner”. Erik Hartman, Föreningen foder & spannmål […]

Läs mer
Diverse Nordic – nytt nordiskt samarbete för bevarande av lantraser
3 december, 2019

Nina Saether, forskare vid Nibio, Norge Det finns ett stort kunskapsgap gällande värdet av nordiska lantraser när det kommer till köttegenskaper och lantrasernas bidrag till ekosystemtjänster i Norden. Tio nordiska […]

Läs mer
Beräkningsmodeller för lantbrukets miljö- och klimatnytta diskuterades i Herrljunga
20 november, 2019

I slutet av oktober 2019 träffades lantbrukare, rådgivare och intresserade aktörer för ett kunskapsutbyte och diskussion kring möjligheten att driva lantbruk klimatneutralt. Energigården hade tillsammans med Gröna Möten och RISE […]

Läs mer
Fördjupa dina kunskaper om jordhälsa
18 november, 2019

SLU RådNu har identifierat behovet av mer nätverkande inom tema jordhälsa och har tagit initiativet tillsammans med Gröna Möten att arrangera en tvådagarskonferens med både praktik och teori i fokus. […]

Läs mer
Kommuner allt villigare att köpa närproducerat
15 november, 2019

Foto C Dahrén I början av november 2019 var det Borås Stad som tillsammans med LRF:s kommungrupp i Borås önskade fortsätta dialogen med lokala producenter om möjligheterna till samarbeten. Eftermiddagsseminariet […]

Läs mer
Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram