Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet

28 februari, 2024

Syftet med det tvärvetenskapliga projektet, "Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet" är att hitta vägar för att åstadkomma det kött konsumenterna efterfrågar samtidigt som produktionen i primärledet ska vara lönsam, klimateffektiv och i övrigt miljömässigt uthållig. En väg kan vara grovfoderbaserad uppfödning av köttraskorsningskvigor från mjölkproduktionen som slaktas vid optimal tidpunkt för bästa ätkvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Faderras och uppfödningsmodell optimerar korsningskvigor

Det behövs mer fakta om faderras och uppfödningsmodellers påverkan vid köttrassemin i mjölkkobesättningar. Ett nyligen avslutat försök vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning Skara visar hur vi når förbättrad tillväxt, slaktutbyte och naturvårdsnytta genom kombination av avel och uppfödning. Ett projekt som var kopplat till Nöt- och lammköttsprogrammet på Agroväst.
Anna Hessle, Sveriges lantbruksuniversitet, delger med fokus på produktionsdelen resultat som Svenska Köttföretagen publicerat och som du kan läsa mer om här.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram