Lean management i fokus vid Gröna Möten i Herrljunga

9 oktober, 2018

Den 2 oktober hölls ett Gröna Möten riktat till aktiva yrkesodlare. 25-talet deltagare kom till höstens första evenemang i Gröna Möten Sjuhärad.

“Ett väldigt intressant tema som lockat deltagare med stor geografisk spridning”, berättar Gröna Möten Sjuhärads lokala samordnare, Caroline Dahrén.

Med inspiration från fordonsindustrin

Stora vinster finns att göra genom ökad effektiviteten utan att kapa kostnader, förklarar Emma Holtz från RISE i föredraget som berättar om vad Lean management och 5S är. Vinsterna kan istället investeras i tid för engagemang och motivation för sig själv och sina medarbetare. Lean är ett förhållningssätt mer än ett rationaliseringsverktyg. Det är en struktur som hjälper till att jobba med sunt förnuft, säger hon vidare. Det är viktigt att hitta företagets kärnvärde och grundläggande värderingar. 5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden utvecklades ursprungligen hos Toyota. 5S brukar på svenska förklaras som att man arbetar efter metoden: sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana.

Att odla grönsaker ska vara kul

Nyligen gav han ut boken “Odla till försäljning – att försörja sig på småskalig grönsaksproduktion”. I sitt föredrag slår han fast: Det ska vara KUL att jobba och vi ska ha TID att leva.


Jonas Ringqvist, Bossgården

Jonas Ringqvist, dagens inspirationstalare som driver intensivodling av grönsaker utanför Tidaholm, berättade om vad Lean management betyder för dem i vardagen. Bland annat har de ritat en karta över gården med alla flöden. De planerade efter den sin odling så de får korta avstånd till de ställen som de behöver arbeta oftare med och placerade sina redskap på mer lämpliga och lättöverskådliga platser. Denna lilla förändring gör att de sparar väldigt mycket tid på att slippa gå extra för att till exempel hämta och leta efter redskap.

Jonas säger vidare att det är viktigt med en tydlig arbetsfördelning där man ansvarar för olika delar i företaget, som i detta fallet olika grödor som exempel. Samt att innan säsongen börjar ska man planera, till exempel en veckoplanering för hela odlingssäsongen, för att minska på onödigt arbete.

Evenemanget möjliggjordes genom samverkan med Lokalproducerat i Väst och inom ramen för Interreg NSR-projektet REFRAME som vill visa på best practises för att ge småskliga företagare inom jordbruk och livsmedelsproduktion kunskap som leder till ökad volym och tillväxt. Oskar Lorentzon, rådgivare vid Lokalproducerat i Väst, informerade om projektet och summerade dagen.

Caroline Dahrén
Ulrika Åkesson
Agroväst
Text & Bild

                 

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram