Idag firas biologiska mångfaldens dag

22 maj, 2018

Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. 2018 uppmärksammas dagen extra mycket i Sverige genom att naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, företag och privatpersoner arrangerar aktiviteter i hela Sverige. Över 160 aktiviteter sker runt om i landet bland annat naturvandring, fågelguidning, cykelartrace, mossexkursion, artbingo, bioblitz, föreläsningar etc.

Sveriges 30:e nationalpark invigs

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län firar den biologiska mångfalden den 25 maj genom att inviga ytterligare en nationalpark – Åsnen i Småland. Söder om det småländska höglandet i Tingsryd och Alvesta kommuner och på gränsen till Växjö kommun har Sveriges 30:e nationalpark bildats. Ett område som representerar det sydsvenska slättlandskapet. Ett besök i området erbjuder besökaren en vildmarkskänsla, gamla bokskogar, många öar och skär och ett rikt växt- och djurliv. Ädellövskogarna i området är ovanligt artrika främst när det gäller lavar, svampar och vedlevande insekter. De hundra öarna, skogarna, våtmarkerna och vattenmiljön tillsammans gör att hela Åsnenområdet har ett rikt fågelliv med bland annat fiskgjuse, havsörn och lärkfalk.

Mångfald ger skydd och artrikedom

Biologisk mångfald, en artrik natur, anses vara ett bra skydd mot många av hoten som naturen och mänskligheten står inför. En artrik och varierad skog lagrar till exempel mer koldioxid än ett trädplantage. En myllrande våtmark minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar. En äng med en mångfald av växtarter gynnar pollinerare betydligt bättre än en gräsmatta med få arter.

I Skaraborg arrangeras en tävling kring Hornborgasjön 15 juli 2018. Det blir en guidning med biolog Petter Bohman där det gäller att hitta så många arter som möjligt. Artjakt ihop som passar alla åldrar! Med håv, lupp och kikare letar vi reda på allt levande som vi kan höra, se eller lukta oss fram till runt Naturum. Samling och start vid naturum.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & Bild

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram