GreveGarden - En gränsöverskridande kunskapskultur

22 maj, 2017

 

Den 18 maj 2017 var Gröna Möten med vid invigningen av GreveGardens utökade verksamhet inom Grön Rehab på den gamla släktgården i Norra Härene. Gården som ligger vackert ett stenkast från kyrkan i Norra Härene har funnits i Elisabeth G Wahlgrens släkt i fem generationer.

Grevegårdeninvigningnyaköket

"Vår släkt präglas av en ständig utveckling, varje generation har skapat sin inriktning på gården", säger en stolt Elisabeth. Från början var gården en anspråkslös Kronogård som tillhörde greven Magnus Gabriel de la Gardie. Och den kopplingen gick inte att ta miste på:

 

Siminirvinefoto

I växthuset fanns en unik fotoutställning av Simon Irvine och strax efter bandet klippts kom kökschefen från Hvita Hjorten och gratulerade till nystarten.

 

 

 

 

GreveGardens affärsidé bygger på att vi människor mår bra av trädgård och natur. Och på GreveGarden vävs design, inspiration, utbildning samman med praktisk skötsel av trädgård och växter.
Nybygget2Varför denna satsning på Grön rehabilitering? "Vi behöver vila våra kroppar och själar emellanåt", säger Elisabeth. Och efter lång yrkeserfarenhet som sjuksköterska måste man säga att hon vet vad hon talar om. Efter 18 år beslöt Elisabeth att sluta som sjuksköterska för att utbilda sig till Trädgårdsmästare, något hon fullföljde 2006. Idéen om Grön rehabilitering hade tänts långt innan dess, långt innan det fanns någon verksamhet att tala om i Sverige. Idag arbetar ett team bestående av expertis inom fysio-, arbets- och samtalsterapi samt även symboldramaterapi, omvårdnadskunskap och trädgårdsmästarkunskap på GreveGarden. Idag är diskussionsklimatet helt annorlunda och i takt med att psykiska ohälsa och där tillhörande sjukskrivningar fortsätter öka är det fler som öppnat ögonen för nya behandlingsalternativ. "Idag finns också forskning som styrker de positiva effekterna av Grön rehabilitering", säger tidigare vårdföretagsutvecklare vid Vårdförbundet Kristina Malm Jansson som invigningstalade och var först att gratulera GreveGarden till dess utveckling och framgång.
"Det är viktigt att våga tänka om. GreveGarden är ett utmärkt exempel på samskapande - en gränsöverskridande kunskapskultur. GreveGarden är ett lantbruksföretag på slätten med mod att utvecklas och utvidga sin verksamhet", fortsätter Kristina innan hon griper den inte helt välslipade häcksaxen för att klippa bandet.

Växthuset2Vi bjöds in i den nya byggnaden som sammanbyggts med växthuset. En härlig mötesplats där det prunkande växthuset övergår i samlingsrum och i tredje delen ett toppmodernt kök. "Här ska vi kunna ta emot större grupper inomhus. Ett rum där man kan umgås, laga mat tillsammans och samtala över en god måltid", förklarar Elisabeths man Sören. Vi bjöds på småplock, kaffe och ljuvlig rabarberpaj. Strax därefter var det visning av trädgården och sinnenas olika rum.

För 25 år sedan planterades 600 träd och 600 buskar runt gården. Detta för att återställa miljön till sitt ursprung efter en brand på 60-talet som tog den lövskog som fanns runtom gården tidigare. Nu, 25 år senare, står det igen "skog" på lantmäteriets kartor. Runt boningshus och Grön rehab- lokalerna håller Elisabeth på att skapa åtta olika rum för att exemplifiera olika trädgårdskaraktärerna. Dessa rum är en del i den forskning som Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU Alnarp, arbetar med. De framsteg vi ser idag bygger på vetenskapliga undersökningar om hur trädgård och natur som verktyg förbättrar människors hälsa, något som vi äntligen har börjat uppmärksamma även i Sverige.

"Tanken med GreveGarden är att alla som kommer hit och går våra kurser eller kommer hit på remiss ska finna någon del där de kan finna vila och ro för att därifrån ta sig tillbaka till sig själv och till arbetslivet."
GreveGardens rehabilitering omfattar hantverksuppgifter, social gemenskap, ergonomi, avslappning, inom- och utomhusaktiviteter anpassade efter årstiden. Individen utvecklar sin förmåga i en miljö på GreveGarden som byggs upp på ett sätt som är anpassat för grön rehabilitering och där deltagaren tränas i att vara närvarande med alla sinnen. Rehabiliteringen leds av välutbildad personal inom vården som har god erfarenhet av grön rehab.

RabattavenbokDe natur- och trädgårdsbaserade aktiviteterna utförs i grupp där arbetsmomenten kan jämföras med ett normalt flöde på en arbetsplats, men tempot är lugnare och individuellt anpassat för deltagaren. Allt baseras på vetenskapen om natur- och trädgårdsmiljöernas positiva effekt för människan och hennes hälsa. Målgruppen är personer med stressproblematik eller psykisk ohälsa och som bor i Skaraborg.

Grön rehabilitering växer som begrepp och även i praktiken. Västra Götalandsregionen var tidigt ute med Grön Rehab. Där gjordes 2014 en uppdaterad utvärdering av den verksamhet som VGR bedriver som visade att man efter hand lyckats få ner rehabiliteringstiden från 32 till 27 veckor. Utvärderingen gjordes av Eva Sahlin, SLU Alnarp, som också samma år presenterade sin avhandling "To stress the importance of Nature".

GrevegardenDet är mycket spännande att även vi i Skaraborg har utvecklat professionella former för Grön rehabilitering som också ska ses som en ny viktig gren inom de gröna näringarna.
Gröna Möten önskar Elisabeth G Wahlgren och hennes team på GreveGarden ett stort lycka till med den växande verksamheten i deras lantbruksföretag.

 

Ulrika Åkesson, Agroväst

(fotograf Ulrika Åkesson)

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram