Faktorer som påverkar inhemsk köpkraft

10 februari, 2021

En studie har gjorts inom den tvärvetenskapliga institutionen för internationell handel vid Hanze University of applied sciences, Groneingen där man kunnat visa att konsumenters attityder kring lokal mat även återspeglas i deras köpkraft och betalningsvilja. EU-projektet REFRAME såg studiens resultat och beslutade 2020 att genomföra en enkät där flera länder ingick för att se vilka likheter och skillnader som fanns att finna mellan länderna.

De fem länderna som ingick var Sverige, Belgien, Tyskland, Danmark och Nederländerna. Studien visar att faktorer som påverkar inköp av lokal mat är bland annat hälsomedvetenhet, oro för miljön och ekonomin samt kvalitet och livsmedelssäkerhet. Konsumentbeteenden som styr våra inköp är bland annat baserade på värderingar, kunskap, demografi och övertygelser.

Möt konsumentens behov

Den svenska enkäten bygger på svar från konsumenter som bor i Västra Götaland. Tre viktiga faktorer lyfts fram: Synliggöra lokal mat i handelsledet, lyfta fram lokala producenter och transparens om matens ursprung. Nästan alla länder i rapporten hade med en oro för den nationella ekonomin. Genom att förstärka dessa faktorer i affärsmodeller och marknadsföring ökas förutsättningen för att möta konsumentens behov och därmed öka den lokala köpkraften.

"Det finns i Sverige allt fler gårds- och livsmedelsbutiker som säljer mat från lokala livsmedels- och råvaruproducenter även från småskaliga producenter och direkt från gårdar", säger Madeleine Vendel som under hösten producerade en film om REKO-ringar i Sverige.

Konsumenternas ökade medvetenhet gör dem mer uppmärksamma på ett ökat utbud av lokal mat. Att man tar sig tid att åka till butiker med ett bredare utbud av svensk lokalt producerad mat. Samma sak gäller också REKO-ringarna. Det är lättillgängligt och du kan handla samtidigt som du stöttar företagare i närheten där du bor. För företagaren är REKO-ringen en affärsmodell som ett exempel på korta värdekedjor för småskaliga livsmedelsproducenter.

Se filmen om REKO-ringar

Rapporten speglar synen på hur konsumenten ser på livsmedel producerat i Sverige men att man också kan öka bredden på inköpen, inte bara ägg, kött och mejeri. De andra länderna hade även med bröd, grönsaker och frukt där vi också borde ligga med i dessa inköpskategorier.

Om REFRAME

Genom projektet ”REFRAME – Towards a regional food frame” jobbar fem pilotregioner i Nordsjöområdet för att åstadkomma en bättre matchning av efterfrågan och utbud på regionalt producerad mat i varje deltagande region. Målet är att små och medelstora matproducenter genom förstärkt samverkan och samordning ska kunna erbjuda bättre anpassade kunderbjudanden och etablera lönsamma affärsförbindelser med större regionala köpare av mat. Inom ramen för den västsvenska piloten samverkar Agroväst med Lokalproducerat i Väst och Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning.

https://agrovast.se/eu-projekt/reframe-towards-a-regional-food-frame/

https://northsearegion.eu/reframe/online-resource-centre/regional-organization-in-a-cooperative-structure/reko-ring-vs2/

Finansieras av

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram