Ensilagets kvalitet påverkar mjölkkvaliteten

4 mars, 2020

Foto Annika Arnesson

En studie som gjorts inom Agrovästs Mjölkprogram visar att halten flyktiga fettsyror (VFA: summa av ättiksyra, propionsyra och smörsyra) i ensilaget har störst inverkan på antal sporer i mjölken. Desto högre halt av de flyktiga fettsyrorna, som främst bestod av ättiksyra, desto högre sporhalt i mjölken. Även ensilagets mjölksyrahalt och ts-halt hade i studien viss inverkan och tillsammans med halten flyktiga fettsyror (VFA) kunde de här ensilageparametrarna förklara 32 % av variationen i mjölkenssporhalt. Ökat innehåll av flyktiga fettsyror i ensilaget, där oftast ättiksyran utgör den största delen, ökar ts-förlusterna under lagringen. De höga ts-förlusterna kan bero på höga sporhalter i ensilaget eftersom klostridiebakterier bildar både ättiksyra och smörsyra när de förjäser mjölksyra och socker i grönmassan. Detta leder till onödiga näringsförluster i ensilaget, som annars kunde utnyttjas av korna.

I studien kunde också visas att etanolhalten i ensilaget har störst inverkan på antal celler i mjölken. Desto högre etanolhalt, desto högre cellhalt i mjölken. Även ensilagets innehåll av ammoniumkväve och ts-halten i ensilaget hade i studien viss inverkan och tillsammans med etanolhalten kunde ensilageparametrarna förklara 20 % av variationen i mjölkens cellhalt. Etanol bildas vid förjäsning av socker och mjölksyra av både jästsvampar och förskämningsbakterier. Ökad etanolhalt, ökar ts-förlusterna under ensileringen, vilket ger onödiga näringsförluster under lagringen. Jästsvampar, som bildar etanol, orsakar varmgång i ensilaget under utfodringsperioden.

Mer om studien som utförts av SLU i Skara och finansierats av Hushållningssällskapet Sjuhärad, Falköpings mejeri, Gäsene mejeri, Lantmännen, Konsil Scandinavia och Konsil Europe finns att läsa i folder nr 24, utgiven i februari 2020 >>>.

Har du frågor om studien, kontakta Elisabet Nadeau, SLU i Skara, elisabet.nadeau@slu.se.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Textredigering

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram