Digital utbildningsform populärt bland grundskoleelever

3 september, 2019

Bild Hushållningssällskapet Västra

FaceTime a Farmer är ett nytt och enkelt sätt att lära sig mer om lantbruk i skolan. Självklart är det ett komplement till ordinarie undervisning, men med hjälp av digital teknik kan du komma nära och lära känna aktiva lantbrukare. Intresset har visat sig vara stort och nu söker man fler lantbrukare till konceptet. Vill du som lantbruksföretagare var med och bidra till att stärka barn och ungas kunskaper om svenskt lantbruk? Som lantbrukare kan du delta i projektet genom att matchas med en egen lärare och skolklass någonstans i landet eller i sitt närområde. Därefter träffas, samtalar lantbrukaren och klassen med varandra ca 10-15 minuter, varannan till var fjärde vecka med hjälp av Skype, FaceTime, Messenger, What´s up eller liknande, direkt i klassrummet och från gården. Innan varje samtal skickar läraren ett meddelande till lantbrukaren om vad klassen arbetar med för tillfället. De lärare och lantbrukare som deltagit så här långt kan berätta att det är väldigt lärorikt även för dom, med många nya insikter och respekt för varandras erfarenheter och yrkesroller.

Vill skapa större förståelse för lantbrukarens vardag

Allt färre barn och unga har idag en naturlig relation till svenskt lantbruk. I samhället överlag är det ökande avståndet mellan stad och land samt mellan konsument och producent ett återkommande dilemma. Genom FaceTime a Farmer ges pedagoger nya sätt att använda gården som ett verktyg i klassrummet. Men framför allt är FaceTime a Farmer ett sätt att öka barn och ungas kunskaper om matens ursprung och hur den produceras. Genom att, redan i grundskolan, knyta kontakt och skapa goda relationer till den gröna näringen är förhoppningen att fler unga ska intressera sig för utbildning och arbete inom den här sektorn i framtiden. Men det är också ett sätt att stärka kunskapen om svenskt lantbruk och den gröna näringen hos de som arbetar i skolan, föräldrar såväl som hos politiker, tjänstemän och beslutfattare i samhället. Se filmen med Tom Martin, lantbrukare och initiativtagare till FaceTime a Farmer.

 

Mer information finns på vår hemsida www.facetimeafarmer.se där intresserade lärare och lantbrukare även kan anmäla sitt intresse för att delta.

Bakgrund
FaceTime a Farmer är ett samarbetsprojekt mellan lantbruksorganisationen LEAF i England, Hushållningssällskapet Västra, Jönköping, Skåne och Jämtland samt Vänersborgs kommun. FaceTime a Farmer startade för drygt två år sedan i England på initiativ av en lantbrukare, Tom Martin. Här i Sverige började det med ett Erasmus-projekt där Hushållningssällskapet Västra och Vänersborgs kommun, tillsammans med samverkanspartner i England, Italien och Portugal, studerar olika möjligheter att öka barn och ungas kunskaper om mat, hälsa och hållbar utveckling.

Madeleine Vendel, Agroväst
Textredigering

 

Källa: Hushållningssällskapet Västra.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram