Agroväst sprider kunskap utifrån EU:s Farm-to-Fork-strategi

17 september, 2021

Globalt orsakar jordbruket ungefär en tredjedel av alla växthusgaser. I Europa kommer nästan 70% av alla EU:s utsläpp av växthusgaser inom jordbruket från boskapsbaserat jordbruk. EU har som mål att bli den första koldioxidneutrala kontinenten år 2050, vilket inte är en liten uppgift. Detta ställer stora krav på omställning där produktions- och leveranskedjor genomgår radikala förändringar för att bli mer hållbara.

Det behöver utformas övergångar som tillgodoser kraven på tillhandahållande av säkra, näringsrika och prisvärda djurbaserade livsmedel. Dessa övergångar behöver samtidigt minska miljöpåverkan och främja hållbarheten för den europeiska boskapssektorn.

”Det är uppenbart att en omställning av boskapssystemet krävs på alla nivåer för att vi skall klara planetmålen och samtidigt klara behoven som uppstår med en växande befolkning. Projektet kommer att stödja denna övergång genom att demonstrera bästa praxis och tillhandahålla smarta verktyg och mätvärden. Vi samlar ledande experter, forskning och innovation inom livsmedelssystem för att ta fram tidiga och effektiva rekommendationer”

Professor Harry Blokhuis och Dr Laurence Smith, SLU

Agroväst är partner i projektet och arbetar med aktiviteter som sprider kunskap och resultat från projektet samt samlar in erfarenheter från näringen.

”Kunskapsspridning med mål att öka kompetens som bidrar till hållbara och lönsamma lantbruksföretag är en av våra viktiga kärnverksamheter. Genom våra forsknings- och innovationsprogram för kött- och mjölkproduktion för vi vetenskapligt baserade dialoger om nya metoders och teknikers tillämpbarhet. Kommunikationskonceptet Agroväst Gröna Möten arrangerar kontinuerligt kompetenshöjande insatser där vi når ut på bred front till agrara näringar i Västsverige. PATHWAYS ger oss viktig kunskap inom både forskning och praktisk tillämpning från flera europeiska länder. Vårt nätverk inom kött- och mjölkproduktion i Sverige kommer också kunna bidra med erfarenhetsutbyte som kan stärka projektets resultat och slutsatser.”

Mats Emilson, VD Agroväst

PATHWAYS, samlar forskare och branschaktörer i 12 länder som under fem år kommer arbeta med att identifiera och presentera tillämpningar som bidrar till vägledning för Europas kött- och mjölkproducenter inom ramen för EU:s ”Farm-to-Fork-strategi”. Projektet med en budget på 9 miljoner euro koordineras av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Textredigering och foto

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram