Agroväst resursstärker forsknings- och innovationsprogram

16 februari, 2021

Agroväst har sedan 1992 utvecklat samarbeten där forskningen och det praktiska lantbruket tillsammans formulerar handlingsplaner som ger stöd för det västsvenska lantbruket. Inom sju olika forsknings- och innovationsprogram drivs idag trettiotalet projekt med det övergripande målet att bidra till ökad lönsamhet och hållbara lantbruksföretag i Västra Götaland. Agrovästs forsknings- och innovationsprogram inom temaområdena Mark och vatten, Framgångsrikt företagande och Tillväxt Trädgård Väst söker nu verksamhetsledare.

Vi söker dig!

Tjänsterna som nu är möjliga att söka är projektfinansierade till och med februari 2023 och avser 40-50% av normal arbetstid. Verkar något av dessa uppdrag passa in på dig? Tveka inte att sända in din intresseanmälan. Vi hanterar dessa i snabb takt och kallar löpande in matchande profiler för intervju.

Verksamhetsledare Tillväxt Trädgård Väst 50%

Det finns ett tydligt uttryckt behov av fler odlare av frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter i Västra Götaland och Halland. Tillväxt Trädgård Väst har under 2020 inventerat behov och påbörjat arbetet med att bilda nätverk av odlare för att stimulera tillväxt inom både frilands- och växthusodling. Tjänsten som verksamhetsledare innebär att engagera fler och driva på i inslagna spår i tät dialog med programmets styrgrupp.

Vi ser gärna att sökande till tjänsten är utbildad hortonom med goda nätverk inom näringen. Tillträde till tjänsten är omgående och projektfinansiering finns fram till och med februari 2023. Vill du veta mer om uppdraget läs här >>>
eller kontakta:
Mats Emilson, VD Agroväst eller
Ulrika Åkesson, projektledare ERUF-projektet Robust livsmedelsregion.

Verksamhetsledare Mark och vatten 40%

Ett ökat fokus på dels ökad markeffektivitet för att tillgodose marknaden med mer svenska livsmedel och energiråvaror, dels ett behov av att öka markbördighet och bidra till klimatlindrande åtgärder genom ökad kolinlagring i mark gör arbetet med mark- och vattenvård till ett prioriterat område. Västra Götaland uppvisar åkerarealer med dålig markstruktur orsakad av markpackning, bristande dränering, minskad kalkning och sänkt mullhalt. Även många betesmarker har ett dikningsbehov då det finns ett ökande problem med bl.a. leverflundra hos betesdjur. Dålig markstruktur och bristande management av växtnäringstillförseln genom stall- och mineralgödsel leder till onödigt växtnäringsläckage av framförallt kväve och fosfor. Tjänsten som verksamhetsledare innebär att forma styrgruppen för programmet med representanter från forskning och näringsliv samt ta fram en handlingsplan.

Vi ser gärna att sökande till tjänsten är växtagronom eller motsvarande med stort intresse för mark- och vattenfrågor inom jordbruket. Tillträde till tjänsten är omgående och projektfinansiering finns fram till och med februari 2023. Vill du veta mer om uppdraget läs här >>>
eller kontakta:
Mats Emilson, VD Agroväst eller
Ulrika Åkesson, projektledare ERUF-projektet Robust livsmedelsregion.

Du finner kontaktuppgifter här >>>.
Sänd intresseanmälan till info@agrovast.se med bifogat CV. Vi hanterar intresseanmälningar löpande. Så tveka inte att sända in intresseanmälan snarast möjligt.

Agroväst forsknings- och innovationsprogram

Agroväst driver ett antal olika program och verksamheter, som succesivt vuxit fram genom dialog och samhandling med olika aktörer inom de gröna näringarna i Västra Götaland. Ett grundläggande förhållningssätt är att respektive programområde kontinuerligt samverkar med de strategiska satsningarna vid SLU i Skara, så att arbetet bidrar till att nå gemensamma mål för de gröna näringarna i Västra Götaland på effektivast möjliga sätt.

Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion

Inom ramen för Agrovästs tematiska forsknings- och innovationsprogram initieras utvecklingsprojekt, förstudier och försök i nära samverkan med aktörer inom branschen. Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion är ett treårigt projekt som genom rekrytering av verksamhetsledare stärker tre av programmen: Tillväxt Trädgård Väst, Mark och vatten samt Framgångsrikt företagande. Projektet finansieras genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram