Virtuella stängsel för mer flexibel betesdrift

DIGITAL WORKSHOP OM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED TEKNIKEN

Intresset för virtuella stängsel i Sverige blir allt större. I dagsläget är tekniken inte tillåten i Sverige. RISE Jordbruk och trädgård och Gröna Möten bjuder därför in till en digital dag om virtuella stängsel. Lär dig mer om dess användningsområden samt teknikens för- och nackdelar. Under dagen pratar forskare från Norge, representant från Naturbeteskött Sverige, Länsstyrelsen Västra Götaland och Jordbruksverket om tekniken utifrån många olika perspektiv. I samband med dessa presentationer har du möjlighet att ställa dina frågor. Dagen avslutas med en workshop där vi sammanfattar deltagarnas reflektioner kring virtuell stängselteknik. Varmt välkommen med din anmälan!

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och RISE Jordbruk och trädgård och görs inom ramen för KSLA-projektet ”Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift”. Workshopen är kostnadsfri och du anmäler dig enkelt via evenemanget på
www.gronamoten.se senast 15 mars 2021.

Program

09.00 Inledning
Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten hälsar välkommen tillsammans med Lotten Wahlund, RISE Jordbruk och trädgård.

09.10 Erfarenheter från studier med Nofence i Norge
Silje Eftang, NMBU, presenterar teknik framtagen genom studier baserat på djurvälfärd och som numera är godkänd i Norge för get, nötkreatur och får. Resultat från olika studier och vägen fram till ett godkännande.

09.50 Värdet av biologisk mångfald i betesmark
Karin Persson, Länsstyrelsen Västra Götaland, beskriver hur man kan påverka den biologiska mångfalden genom betesdrift.

10.10 Paus

10.20 Vad säger djurskyddet och vilka regler gäller?
Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket, berättar varför reglerna finns och vad som krävs från ett djurskyddsperspektiv för att göra virtuella stängsellösningar möjliga i framtiden.

10.40 Nya möjligheter för hållbar nöt- och lammproduktion med virtuella stängsel på naturbetesmarker
Anna Jamieson, Naturbeteskött från Sverige, berättar om möjligheter till ökat utnyttjande av naturbetesmarker med virtuella stängsel och hur det påverkar klimat- och miljöperspektivet.

11.10 Frågepanel

11.20 Framtidens betesdrift
Lotten Wahlund, RISE Jordbruk och Trädgård, ger ingång till gruppdiskussion

11.30 Lunchpaus

12.15 Information i stora rummet inför gruppdiskussion. Därefter går vi in i grupprummen.

13.10 Återsamling i stora mötesrummet.

13.30 Avslut

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.

17 mars 2021
09:00 - 13:30
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram