Världsbäst på mat!

OCH HÅLLBARA MATSYSTEM

Nu är det dags för möte 2 i livsmedelsklustret Skaraborg. Vi tar med oss energin och engagemanget från vår första träff i mars och fortsätter vårt arbete framåt. Denna gång kommer vi att lägga fokus på kompetensbehov.

Jordbruket behöver vara hållbart ur ett miljö, jordhälsa, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi lyssnar till RISE som arbetar med ett projekt där målet är lösningar som ger minimal eller ingen påverkan på omgivande miljö och som helst motverkar klimatförändringar samtidigt som den säkrar ett effektivt nyttjande av insatsmedel och en hög skörd med rätt slutanvändarkvalitet. Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör tryggad livsmedelsförsörjning och lantbruket behöver därför stärkas i Sverige samtidigt som vi behöver mer arbetskraft och en ökad kompetensförsörjning. Campus ger oss tips och goda råd på vägen tillsammans med Science Park Skövde.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är företagare, livsmedelsproducent, rådgivare eller entreprenör. Seminariet är ett samarrangemang mellan Lidköpings kommun, SLU Holding, Lantmännen, Science Park Skövde och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 21 maj. via Lidköpings kommuns hemsida. Varmt välkommen!

Program

08.30 Kaffe, smörgås och välkommen

09.00 Hur producerar man mat för att föda en växande population?
Tomas Johansson och Hugo Westlin, RISE, berättar om projektet Växtodling - teknik och metodik för hållbar produktion.

09.45 Paus

10.00 Vi arbetar vidare med resultatet av föregående workshop

-Vilka utmaningar står branschen inför?

- Hur förverkligar vi visionen?

10.45 Paus

11.00 Kompetensförsörjning

Rikard Lans, Campus Västra Skaraborg, om vikten av kompentensförsörjning som kan vara en del i att behålla
medarbetare på företagen.

Anna Jonsson, Science Park Skövde berättar om projektet SmartAgri och vilka kunskapsstöd man kan erbjuda.

12.00 Avslut

Utvärdering för aktiviteten "Världsbäst på mat!"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

24 maj 2023
08:30 - 12:00
Stadshotellet Lidköping, Gamla Stadens torg 1 53132 Lidköping
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram