Vägnät för skogsbruket- del 1

INFRASTRUKTUR OCH VÄGDATA

Skogsbilvägar är avgörande för ekonomin inom skogsbruket, och ett fungerande vägnät krävs för att industrin ska kunna få råvara året om. Dessutom är vägarna betydande för en levande landsbygd. Samtidigt är de allra flesta skogsbilvägarna enskilda, och förvaltas av samfällighetsföreningar och enskilda markägare. Hur kan vägnätet planeras, byggas och förvaltas så att det gör största möjliga nytta med minsta möjliga påverkan på miljön?

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, rådgivare eller entreprenör. Seminariet är ett samarrangemang mellan projektet Arena Skog och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast. se. Viktigt att du anmäler dig senast 31 oktober via www.gronamoten.se. Länk och information sänds ut på förmiddagen samma dag till den mailadress du anger vid anmälan. Varmt välkommen!

Del 2 i samma ämne är 15 november.

Vill du vara med idag så klicka in nedan på länken och uppge namn och mailadress.

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 377 456 488 264
Lösenord: jBf53E

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Läs mer | Mötesalternativ

Program

12.00 Digitalt mingel och välkommen
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten och Linnéa Ryrvik, Hushållningssällskapet Sjuhärad, hälsar välkomna.

12.10 Infrastruktur
Jenny Nilsson, LRF, som är regionalt sakkunnig inom infrastruktur, berättar om hur och varför LRF arbetar med frågan.

12.35 Skogsbilvägar
Lars-Erik Jönsson, Biometria, berättar om det uppdrag som Biometria har när det kommer till skogsbilvägar. Han berättar om bland annat vägdata, deras vägklassningsprojekt i Götaland, och kopplingarna till Trafikverket och Skogsstyrelsen.

12.50 Tid för frågor och diskussion

13.00 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Vägnät för skogsbruket- del 1"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

1 november 2023
12:00 - 13:00
Digital Mötesplats, Teams .
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram