Utegångsdjur, med eller utan ligghall?

DJUR, NATUR OCH MÄNNISKOR I SAMSPEL

Att använda befintliga byggnader som enkla stall, eller till och med utan ligghall kan vara en kostnadseffektiv lösning för att hålla djur. I vårt nordiska klimat kan det dock medföra utmaningar såsom logistik, vatten och utfodringsmöjligheter.
På denna träff möts vi på Kroken Hereford som drivs av bröderna Krokeus med familjer. De driver en avelsbesättning med 120 moderdjur som hålls under enkla förhållanden. Deras affärsidé är: Att driva ett modernt diversifierat lantbruk som skapar lönsamhet och konkurrenskraft genom att producera högkvalitativa produkter, ha god omvärldsbevakning och ha en hög kostnadsmedvetenhet.
Erika Geijer arbetar som nöthälsoveterinär på Gård & Djurhälsan med förebyggande djurhälsa i fokus. Hon ansvarar för kontrollprogrammet utegångsdjur utan ligghall och kommer att delta för att ge oss förutsättningarna som gäller för att upprätthålla lagen och djurvälfärden i kontrollprogrammet.
Vi kommer också träffa Kristina Holmström, som kombinerar sin rådgivarroll med att forska på nötkreatur och ekonomi via sin anställning på Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU. Under året är hon klar med sitt projekt om arbetstid kopplat till ekonomi i olika nötköttsbesättningar.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, rådgivare och studenter och är ett samarrangemang mellan Sjuhärads Nötköttsföretagare, Hushållningssällskapet Sjuhärad, SLU och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18. Anmäl dig på www.gronamoten.se senast 26 november. Varmt välkommen!

Program

9.30 Registrering och kaffe

9.45 Välkomna
Caroline Dahrén, Agroväst Gröna Möten och Svante Gustafsson, ordförande Sjuhärads nötköttsföretagare hälsar välkommen.

Studiebesök på Krokens Hereford
Cristian och Claes Krokeus driver sedan några år tillbaka avelsbesättningen Kroken Hereford, en drift som deras föräldrar byggt upp och de nu förvaltar och utvecklar. De presenterar sin bakgrund och hur gården & driften ser ut.
Hereford är särskilt lämpade hos familjen Krokeus som naturvårdare eftersom de är lättfödda och inte kräsna betare. De växer bra på enbart grovfoder, är mycket härdiga och klarar sig bra ute året runt. Vi förflyttar oss med bil mellan två olika ställen där de håller sina kor i befintliga enkla byggnader, som de byggt om för att passa ändamålet som ligghall och utfodringsplats.

Att bedriva betesdrift med rovdjur runt knuten
Gården ligger belägen mitt emellan två aktiva vargrevir. Vi gör ett stopp på grannfastigheten hos Kjell Strängby och ser exempel på ett uppsatt rovdjursstaket, medan Claes berättar om möjligheter till finansiering.

Förflyttning till Vistorps bygdegård

11.30 Effektiviserad arbetstid, en möjlighet?
Kristina Holmström, industridoktorand Hushållningssällskapet Sjuhärad/SLU. Här presenterar Kristina resultaten från tidsstudien hon gjort på ett antal olika gårdar under ett års tid. Vi får ta del av vilka tidstjuvar man ska se upp för samt om det finns storleksfördelar att tillvarata.

12.00 Lunch
Agroväst Gröna Möten bjuder på enklare lunch

12.30 Medvetna val ger ökad lönsamhet
Cristian, Claes och Camilla berättar hur de utifrån gårdens förutsättningar jobbar aktivt mot strategiska mål. På gården finns en renrasig herefordbesättning som drivs ekologiskt. Aveln är en stor del i deras framgång. 2023 blev de utsedda till årets nötköttsföretag i Sjuhärad och här får vi se helheten över deras produktion samt vilka nyckeltal de tycker är viktiga att följa.

13.10 Att hålla nötkreatur utan tillgång till ligghall
Erika Geijer, djurhälsoveterinär Gård & Djurhälsan, berättar om kontrollprogrammet där målsättningen är att säkra att förutsättningarna och skötseln i besättningen hålls på en tillräcklig djurskyddsnivå för att hålla utegångsdjur utan tillgång till ligghall.

13.50 Sammanfattande diskussion

14.00 Slut för dagen

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

1 december 2023
09:30 - 14:00
Vistorp, Slättered 1 52195 Kättilstorp
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram