Underhåll av diken i vått och torrt

KLIMAT OCH MILJÖANPASSNING

En förutsättning för en god livsmedels- och skogsproduktion är bra markavvattning. Att underhålla sina diken på rätt sätt är även viktigt för den biologiska mångfalden då de ofta är värdefulla biotoper. På träffen kommer vi fördjupa oss i underhåll av diken i vått och torrt och även regelverken när det gäller diken och dikesrensning.

Evenemanget samarrangeras av Gröna Halland, LEVA Halland och Agroväst Gröna Möten. Det är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, skogsbrukare och markägare. Sista anmälningsdag är 7 maj. Anmälan sker via www.gronamoten.se. Information sänds till den mailadress du anger vid anmälan. Vid frågor kontakta emma.svensson@agrovast.se eller elvira.lund@agrovast.se. Varmt välkomna!

Program

Vi börjar med registrering och lunch kl 12.00

Gröna Halland och LEVA presenterar sina verksamheter under träffen.

Vi kommer att gå längs ett dike och informera och diskutera bland annat:

• Vilket underhåll behövs och hur och när ska det göras?
• Vem är ansvarig för att underhållet går rätt till?
• Vem ska betala för underhållet?

Vi kommer också att ha ett teoripass där vi berättar mer om:

• Lagstiftning kopplat till underhåll av diken
• Miljöhänsyn
• Hur väcker man ett vilande markavvattningsföretag?
• Hur vet man om man ingår i ett markavvattningsföretag?
• Rättigheter och skyldigheter om du ingår i ett markavvattningsföretag?

Emil Mennerholm kommer under dagen att visa upp en klippskopa.

16.00 Avslut

Bokningar

Biljetter

Registreringsinformation

Ja

Så hanterar vi personuppgifter >>

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>

14 maj 2024
12:00 - 16:00
Kvibille Gästgivaregård, Göteborgsvägen 547 30578 Kvibille
Halland

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram