Torkning och lagring av spannmål 2

TORKNING PÅ GÅRDEN

Smart Agtech arrangerar en andra nätverksträff om torkning och lagring av spannmål då första tillfället under våren 2022 väckte stort intresse och lockade över 140 deltagare via Teams. Detta tillfälle snävar vi in oss på torkning och ger inblickar i vad som händer inom forskning och utveckling samt några möjliga vägar framåt för en lantbrukare.

I projektet Smart Agtech samverkar innovationsmiljöerna SmartAgri och Agtech 2030. Tillsammans med Agroväst Gröna möten samarrangeras webbinariet. Vi ser fram emot en intressant eftermiddag. Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till lantbruksföretagare och rådgivare.

Inför evenemanget sänds aktuell information och länk till mötet ut. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761078173. Anmäl dig på www.gronamoten.se nedan senast 2022-10-31. Varmt välkommen!

Program

13.00 Inledning
Madeleine Vendel, Gröna möten och Anders Johansson, Agroväst, hälsar välkommen. Anders berättar kort om kunskapsbron över Vättern.

13.05 Vad händer inom forskningen?
Hugo Westlin, RISE, inleder med lite baskunskaper om torkning och presenterar sedan tre forskningsprojekt som RISE är engagerade i - vad går projekten ut på, hur långt har man kommit och vad har man lärt sig?

13.45 Torkning med torr luft
Vi hör kort om två parallella initiativ som undersöker möjligheten att torka spannmål med torr luft. Kurt Hansson, Sala, berättar om EIP-projektet ”Snustorr spannmål” Kent Samuelsson, Samster, berättar om deras teknik och planer på att testa den för spannmålstorkning.

14.00 Bensträckare

14.10 Lantmännens perspektiv på torkning och lagring hemma
Per Gerhardsson, Lantmännen Lantbruk, ger oss en bild av hur mycket spannmål som torkas på gård och presenterar Lantmännens strategi för styrning av spannmål kommande år. Utifrån historiska priser får vi också en indikation av vad som finns att vinna på att torka och lagra hemma.

14.30 Vad kan jag göra med den anläggning jag har?
Peter Johansson, Akron, berättar om typiska förluster man ofta ser på befintliga anläggningar samt lösningar för torkoptimering, energikonvertering och energieffektivisering.

14.50 Investeringskalkyl och stöd att söka
Adam Löwenborg, Ludvig & Co, visar på möjliga vägar framåt när det kommer till investeringar. Hur ser aktuella kalkyler ut och vilka stöd finns att söka?

15.10-15.30 Diskussion och avslutning

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

2 november 2022
13:00 - 15:30
Digital Mötesplats, Teams .
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram