Slaktkroppar hos lantraser av nötkreatur och får

Datum/Tid
Datum - 11/11/2019
16:00 - 19:00

Plats
SLU Smedjan Norlingsalen

Region
Skaraborg


– OM BIOLOGIN, KLASSIFICERING OCH MÖJLIGHETER I SMÅSKALIG FÖRSÄLJNING

Hur väl fungerar olika uppfödningsmodeller av lantraser av nötkreatur och får i relation till gängse slaktkroppsklassificering? Hur samverkar vi för att få en kostnads-effektiv hantering genom värdekedjan av småskalig produktion av slaktnöt och lamm? Det nordiska forskningssamarbetet Nordic Native Meat bjuder tillsammans med Föreningen Allmogekon och Gröna Möten med Affärsboosten in till ett eftermiddags-seminarium där vi informerar och diskuterar pågående nordiska och nationella samarbeten som lyfter fram lantraserna i de olika länderna. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Anmäl dig enkelt via evenemanget på www.gronamoten.se senast 3 november 2019.


Foto: Krister Kortebäck

Program

Ladda ner program i pdf-format här>>>

16.00 Nordic Native Meat lyfter fram nordiska lantraser
Anders H Karlsson, professor köttvetenskap SLU, inleder med en kort presentation av
forskargruppen och dess syfte.

16.15 Orientering i tillväxtbiologi och slaktkroppsklassificering
Anna Hessle, forskare inom nötköttsproduktion SLU, ger oss bakgrunden till varför tillväxt och slaktkroppar av olika typer av nötkreatur och får skiljer sig åt och hur det kan hanteras i förhållande till dagens klassificeringssystem.

17.15 Bevarandearbete – exemplet Föreningen Allmogekon
Kortfattat om arbetet med att bevara levande genbanker av väneko, bohuskulla och ringamålako.

17.30 Småskalig slakt
Johanna Eriksson, Länsstyrelsen, ger goda råd om vad du behöver tänka på om du vill starta ett småskaligt slakteri.

Paus kaffe

18.10 Småskalig uppfödning och gårdsförsäljning av kött från Hermoängens lantrasgård

Gittan Brandberg berättar om verksamheten på gården utanför Götene.

18.30 Direktförsäljning via REKO-ringar eller Local Food Nodes

Ulrika Åkesson, REKO-administratör, berättar om möjligheterna med direktförsäljning via digitala säljkanaler.

 18.50 Sammanfattning

Bakom Nordic Native Meat står forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Århus universitet, Helsingsfors universitet, LUKE, University of Iceland, Matis och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. Vid frågor om evenemanget kontakta Gröna Möten Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se,  0703-105630 Anmäl dig via evenemanget på www.gronamoten.se

Välkomna!

 

 

 

 

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.